Studenter-fejring: Dimissionen deles i to

Køreplanen for "hue-festen" er klar - næsten. Stadig uklart, om der bliver dans i Egedal Centret

Når 3.g.'erne og 2.HF'erne springer ud på Egedal Gymnasium, skal de selvfølgelig fejres. Men hvordan?

Det har været et åbent spørgsmål længe, på grund af Corona-restriktionerne. Men på gymnasiet har man nu lagt en "køreplan".

Det ligger nu fast, at dimissionen den 25. juni bliver delt i to, for at overholde afstandskravet. Så halvdelen af studenterne samles klokken 8.30, den anden halvdel klokken 10.30. Hver student må medbringe to familiemedlemmer til dimissionen.

Det er en ændring i forhold til sidste år, hvor studenterne dimitterede klassevis, i lokaler rundt på skolen. Men det er altså heller ikke en tilbagevenden til den store, samlede dimission for alle studenterne, som var kendt inden Corona brød ud.

Eleverne har stemt

"Eleverne har været til afstemning, hvor de fik to muligheder at vælge imellem. De valgte altså, at dimissionen bliver af to omgange", siger rektor Camilla Rye Jørgensen.

Hun lader i en orientering til de kommende studenter forstå, at der nok skal komme en god fest ud af det:

"Vi ønsker fra skolens side at lave en afslutning som er så mindeværdig for jer som muligt. Vi har i vores planlægning så vidt muligt taget hensyn til jeres klassers kørselsplaner. "

Ved begge dimissioner er der indlagt musikalsk indslag, elevtale, overrækkelse af eksamensbeviser og klassevis fotografering og kørsel fra skolen.

Dans i centret?

Herfra er "køreplanen" ikke faldet helt på plads endnu. For det er ikke afgjort, om eleverne kan danse rundt i Egedal Centret, inden turen går videre i de velkendte vogne, til familierne ude omkring.

Det var også en tradition indtil Corona brød ud. Sidste år blev den del aflyst, og det er endnu ikke afklaret, om eleverne får lov til at få den del af festen med.

"Vi arbejder på det. Men retningslinjerne ændrer sig jo hele tiden, så vi ved ikke hvad der gælder endnu", siger Camilla Rye Jørgensen.