Penge til lokale naturprojekter

Holbæk: For at fremme biodiversiteten i Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen afsat kr. 200.000 til lokale naturprojekter i 2021.

Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune. Kommunen har derfor afsat penge til at understøtte lokale, borgerdrevne naturprojekter.

- Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi har alle en forpligtelse til at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Derfor deltager vi i Miljøministeriets konkurrence Danmarks Vildeste Kommune, og det er tydeligt at mærke, at der er en stor interesse fra borgere og lokalområder for også at lave vilde projekter. Derfor er jeg glad for, at vi i Kommunalbestyrelsen kan afsætte en pulje, hvor der lokalt kan ansøges om penge til at skabe grønne åndehuller og fremme biodiversiteten, fortæller Lars Qvist, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Lokalt fokus og inddragelse

For at borgere og lokalområder i Holbæk Kommune kan få del i puljemidlerne, skal der være fokus på, at projekterne er lokalt inddragende. Et lokalt inddragende projekt gennemføres eksempelvis på fællesarealer i et lokalområde, i et boligområde, på en skole, eller i forbindelse med en fritidsaktivitet.

Et projekt skal således udover at fremme biodiversiteten også komme lokalområdet til gode. Der bliver således også lagt vægt, at projektet kan være med til at skabe samvær, relationer og fællesskab.

Det er muligt at indsende ansøgning fra torsdag den 20. maj, hvor der også kan læses mere om ansøgningskriterier m.m. på www.holbaek.dk/vildelokalområder.