Forslag: Specialundervisning skal samles på færre skoler

Når et barn i Gribskov Kommune fremover får brug for et specialpædagogisk tilbud, er der lagt op til, at samle tilbuddene på langt færre skole-afdelinger. Et flertal i udvalget for børn, idræt og familie har sendt et forslag i høring, hvor de nuværende 11 specialpædagogiske undervisningstilbud reduceres til tre tilbud - samt en nytænkning af læseklassetilbuddet til ordblinde elever.

- Vi har set på flere muligheder for at styrke vores specialpædagogiske undervisningstilbud og har inddraget forskellige fagfolk undervejs. På baggrund af deres input er vi kommet frem til en model, hvor tilbuddene organiseres på tre centre, siger udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft.

Formålet er at styrke fagligheden og ledelsen i tilbuddene - samt at udvikle tilbuddene, lyder det i dagsordenen til udvalget.

- Det handler det om, hvor børnene kan få den bedste hjælp, og hvordan man hurtigst muligt får børnene tilbage i almenområdet, siger hun.

Udvalgsformanden lægger vægt på, at hun i første omgang vil se på, hvad høringssvarene viser.

- Min holdning er umiddelbart, at det giver god mening med en her løsning, men jeg er også interesseret i at høre fra dem, der arbejder med det til dagligt. Fordelen er, at vi vil få samlet noget ledelse på den her måde. Nu bliver det sendt i høring, og så får vi den tilbage til behandling, siger Natasha Stenbo Enetoft (V).

Forslaget kommer fra en taskforce bestående af fagfolk, der har arbejdet med at reorganisere de specialpædagogiske tilbud.

Økonomi ikke afklaret

Hvilken rolle, økonomien spiller i den nye organisering, er ikke nævnt i dagsordenen til udvalget - men vil indgå i en ny sag til august, fremgår det af dagsordenen.

- Vi vil formentlig på sigt kunne spare nogle penge. Vi får samlet noget ledelse på den her måde. Vi vil blive præsenteret for planen i august igen, når den har været i høring, hvor vi satser på at få en mere dybdeborende plan, siger Natasha Stenbo Enetoft.

I dag er der specialtilbud på alle skoleafdelinger, undtagen Bjørnehøjskolen. Men ifølge taskforcens input, vil beliggenheden ikke få større betydning.

- Da elever i vores specialpædagogiske undervisningstilbud også i dag kommer fra hele kommunen, er den fremadrettede beliggenhed ikke af afgørende betydning i forhold til at kunne blive i lokalmiljøet. Det forventes ikke, at der vil være merudgift til transport af elever ved omorganisering, da eleverne også i dag transporteres på tværs af kommunen, lyder det i dagsordenen til udvalget.

Tre skoler får et center

De tre centre vil hver i sær skulle rumme følgende tilbud:

Center 1: Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin. Center 1 vil komme til at rumme det nuværende tilbud Skolehuset og ligge samme sted som Skolehuset gør i dag, nemlig Ramløse Skole.

Center 2 - Et tilbud for børn med generelle indlærings-og socioemotionelle vanskeligheder. Center 2 vil komme til at rumme de nuværende tilbud x-klasserne, Fønix, Idrætsvej og Idrætsvej+, 7.-9. E samt Planeterne. Center 2 vil fysisk placeres på Tingbakkeskolen. Dog skal den fysiske placering af Fønix afklares i den efterfølgende proces ved samling af centrene.

Center 3 - et tilbud for børn med kontakt- og udviklingsforstyrrelser. Center 3 vil komme til at rumme de nuværende tilbud Spor 5 og 7.-9. Y, og vil fysisk placeres på Sankt Helene Skole, Vejby.

Forslaget sendes nu i høring i skolebestyrelserne, Handicaprådet, faglige organisationer (DLF, BUPL, FOA), Ungerådet og Fælleselevråd og i MED systemet. Organisationsændringerne vil tidligst træde i kraft fra august 2022.