Højesteret giver blind kvinde medhold i sag om méngrad

En kvinde skal have opgjort sin méngrad til 100 procent for at have mistet synet på begge øjne, selv om det skete ved to forskellige ulykker.

Det fremgår af en dom, der er lagt på Højesterets hjemmeside onsdag.

I afgørelsen fremgår det, at forsikringsselskabet Popermo skal betale hende 828.000 kroner med renter fra den 8. august 2015.

Kvinden mistede i forbindelse med en ulykke i april 2014 synet på højre øje, og i december samme år mistede hun i en anden ulykke synet på det venstre.

I forsikringsbetingelserne står, at man skal have sat méngraden til 100 procent, hvis der er "tab af begge øjne eller synet på begge øjne". Men samtidig kan man ikke få erstatning for mén, der var til stede før ulykkestidspunktet.

Derfor havde Popermo Forsikring vurderet sagen således, at kvinden havde varigt mén på 18 procent efter første ulykke. Og at det ikke måtte tælles med, da kvinden mistede synet på venstre øje.

Den nye skade blev vurderet til varigt mén på 20 procent. Det svarer til den normale méngrad, når man mister synet på ét øje.

Men sådan skal reglerne ikke tolkes, afgør Højesteret, der mener, at der skal medregnes en regel om såkaldt parrede organer. Parrede organer er eksempelvis øje, lunger og nyrer.

Reglen siger blandt andet, at hvis der er givet godtgørelse for skader på det ene organ, og det parrede organ senere bliver skadet, kan sagen genoptages.

Foruden de 828.000 kroner inklusive renter skal forsikringsselskabet også betale kvindens sagsomkostninger. De løber for landsret og Højesteret op i 150.000 kroner.

John Rasmussen, administrerende direktør i Popermo, siger, at selskabet har set frem til en afgørelse.

- Forsikringsbetingelserne kan fortolkes i begge retninger. Det har hele tiden været vores tanke med de betingelser, vi har haft, at situationen var ganske klar på denne her type sager, nemlig at der er tale om to ulykkestilfælde.

- At Højesteret så er kommet til en anden konklusion, det tager vi så selvfølgelig til efterretning, siger han.

Ifølge ham er der tale om en "yderst sjælden" sag, og at der går år mellem, at de ser lignende.