Debat: Borgere støtter Rema-projekt i Gilleleje

Leif Tang Lassen, formand for Gilleleje lokalråd

Åbent brev (forkortet af redaktionen) til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Gribskov.

Tirsdag aften skal I træffe en vigtig beslutning om den endelige vedtagelse af den kommende kommuneplan. I den henseende har vi med ærgrelse konstateret, at såvel udvalget for Udvikling, By og Land, som Økonomiudvalget har valgt at sidde de mange høringssvar overhørig, der tager afstand fra det forslag til ny bymidteafgrænsning i Gilleleje, der er indeholdt i det udsendte forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Det er en voldsom forsimpling, når administrationen i deres indstilling skriver:

"Fra hvidbogen kan det kort opsummeres, at der både er borgere, som er fortalere for forslaget om reduktion og fortætning af bymidten, og andre, som mener, at det vil være en god ide med en dagligvarebutik på det udgåede areal".

Af de i alt 149 høringssvar vedrører 24 det konkrete spørgsmål om, hvorvidt området omkring Bøgebakken skal forblive eller udgå af bymidteafgrænsningen. 21 af de 24 høringssvar støtter, at området skal forblive i bymidten. Herunder foreninger som Gilleleje lokalråd og Pas på Gilleleje, der hver især repræsenterer mange medlemmer, samt de mere end 1000 underskrifter, indsamlet af Rema 1000.

Af de tre, der støtter op omkring den foreslåede centerafgrænsning, er de to repræsentanter fra Gilleleje Brugsforening (direktør og bestyrelsesmedlem), der begge må antages at have større forretningsmæssig interesse i at undgå øget konkurrence ved flytning af en konkurrent til en anden lokalitet end i byens generelle udvikling. Der er altså en tydelig majoritet i de høringssvar Gillelejeborgerne har indsendt, der støtter, at området omkring Bøgebakken skal forblive som en naturlig del af Gilleleje bymidte.

Gilleleje lokalråd finder det reviderede projektforslag - der foruden en dagligvarebutik og boliger omfatter et vandrerhjem, et muligt turistkontor, mange frie parkeringspladser og fokus på en grøn velkomstport til Gilleleje - optimalt for byen.

Det er Gilleleje lokalråds vurdering, at projektets varierede og omfattende bylivsskabende indhold og især, at et nybygget vandrehjem/danhostel vil gavne Gilleleje som turistdestination og fremtidssikre handelslivet i byen. Danhostel vurderer, at et sådant placeret der, vil opnå en dækningsprocent på ca. 70 - dvs. omkring 20 000 overnatninger om året. Hverken Handelsstandsforeningen i Gilleleje eller politikerne i Gribskov kommune har udtrykt sig offentligt om dette superplus for byens udviklingsmuligheder.

Vi håber, at kommunalbestyrelsens medlemmer vil revurdere de mange høringssvar og med udgangspunkt heri stå sammen om at beslutte, at området omkring Bøgebakken skal forblive en naturlig del af Gilleleje bymidte.