Byrådsmedlems private vejsag bliver nu politisk: Ønsker vej med vendeplads til 420.000 kroner

Udvalg skal tage stilling til, om beboere på privat fællesvej skal tvinges til at betale 420.000 kroner for en vendeplads på en godt 30 meter privat vej

En stikvej i Lillerød er blevet scene for en principiel strid mellem Allerød Kommune og to af vejstykkets husnumre. Naboerne kæmper imod, at der skal bygges en vendeplads på det godt 30 meter lange stykke vej. Vejstykket er en del af den private fællesvej Gravenstensvej i Lillerød, og i og med, at vejen er privat fællesvej, er det husejerne, der selv må til lommerne, hvis Allerød Kommune som vejmyndighed beslutter, at vendepladsen skal bygges.

Sagen har udviklet sig, så de to nabopar har hyret advokat, og via naboerne har Allerød Nyt set kommunens akter i sagen. I december 2020 ryger der et brev ind ad postkassen hos de to naboer. Her vurderer kommunen blandt andet, at vejen "ikke er i god og forsvarlig stand", og at en renovationsbil blandt andet ikke kan bakke ned på vejstykket. I et senere høringsbrev lyder Allerød Kommunes vurdering, at den samlede regning på at anlægge vendepladsen bliver 420.000 kroner, som skal betales af de i alt fire ejendomme: To af dem skal betale 140.000 kroner, og to 70.000 kroner.

Forud for høringsbrevene er gået et ønske fra et tredje nabopar: Merete Them Kjølholm der ud over at bo på vejen også sidder i byrådet i Allerød Kommune for Det Radikale Venstre samt hendes mand, Andrew Stuart Burnett. Af aktindsigten kan man se, at hun tilbage i juni 2020 henvender sig til teknik- og driftafdelingen og spørger til, hvilke vejlinjer, der gælder på stedet. Matrikelkortet fra dengang, den oprindelige store parcel blev udstykket i de fire nuværende grunde, er fra 1944. Kortet viser udlægget til vejstykket med vendeplads, der er kommet i spil i dag. Senere i august beder Merete Them Kjølholm forvaltningen kigge på sagen. Hun påpeger, at der er "flere og flere biler" på stedet, at der er groet hæk ud over en rabat og afløbsrist, der tidligere var synlig, og at en anden, nyanlagt hæk på stedet er placeret tættere på vejen, end den tidligere hæk var.

Merete Them Kjølholm skriver:

"Der er matrikuleret et vejudlæg med vendeplads, som ville kunne løse de ovenstående nævnte udfordringer. Vejudlægget har således fra da ejendommene blev udmatrikuleret taget højde for at skabe de fornødne rammer for hensigtsmæssig trafikafvikling. Udfordringen er imidlertid, at de fysiske forhold ikke svarer til vejudlægget eller i øvrigt de tidligere fysiske forhold."

Hun peger også på, at hun har været i dialog med naboerne, men at det ikke har været muligt at komme frem til en løsning.

Hun skriver endvidere, at "den med tiden øgede intensitet i færdslen skaber farlige situationer(...)".

Også Merete Them Kjølholm og hendes mand har hyret en advokat i sagen.

Byrådet kan beslutte

I høringsbrevet fra december skriver forvaltningen, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsens beslutning, om vejstykket med vendeplads skal bygges. Men forvaltningen vurderer, at det skal den.

"Det er umiddelbart vores vurdering, at der er behov for, at vejen anlægges og tages i brug i den fulde bredde med henblik på at bringe vejen i god og forsvarlig stand. Vi påtænker derfor at kræve vejen anlagt i en bredde på 5,50 meter med tilhørende vendeplads i begge sider i en bredde på ti meter og med tilhørende græsrabatter i begge sider på en meter," skriver kommunens sagsbehandler i et høringsbrev den 12. november 2020.

I et brev fra marts 2021 har forvaltningen regnet og kommet frem til, at den samlede pris for vendepladsen bliver på 420.000 kroner. Kommunen i form af byrådet kan i sidste ende kræve, at vendepladsen bliver bygget. I dag er stykket en del af private haver, men er udlagt som vendeplads. Derfor betales der heller ikke grundskyld af jorden.

Bakkende renovationsbil

I høringsbrevet anfører Allerød Kommune, at renovationsbilen, der henter affald hos beboerne, har svært ved at bakke ned for at hente affaldet. Det har efterfølgende fået naboerne til at filme en renovationsbil bakke ned. Naboerne mener, at bilen bakker ned "uden problemer," og videoen fremgår også i kommunens akter i sagen.

Mette Frost Lauersen, der er en af naboerne, undrer sig over forvaltningens beslutning.

"Jeg får ikke selv noget ud af det, bortset fra, at jeg skal flytte min hæk, som lige er blevet plantet sidste sommer. Og jeg forstår heller ikke, at kommunen vil have os til at betale, når vi har forsøgt at bevise, at vi ikke har vejret," siger hun til Allerød Nyt.

"Jeg havde forventet, at når vi modbeviste kommunens begrundelse omkring renovationsbilen, så ville de trække sagen tilbage. Jeg troede, at kommunen ville tale med os. Men det har de ikke gjort," siger Mette Frost.

"Kommunen kunne have holdt et vejsyn, men det gør de principielt ikke i Allerød Kommune, har sagsbehandleren oplyst til vores advokat. Vores advokats spørgsmål har de heller ikke svaret på. Jeg er med på, at de har skrevet til os, men der er ikke svar på de ting, vi igennem vores advokat har spurgt om."

En anden nabo, Anette Præst Nielsen, har fået det vurderet, at gartnerarbejde og plantning af ny hæk vil koste 85.000 kroner i alt. Derudover kommer de 70.000, som Allerød Kommunes forvaltning påtænker, at hun skal betale, og oveni kommer regning til advokat.

"Følelsesmæssigt er det slemt at skulle forholde sig til, at en have, man har passet og elsket i de mange år, vil blive fuldstændig ødelagt. Det gør os virkelig frustrerede og ulykkelige at tænke på," skriver hun i en mail til Allerød Nyt.

Rejser sagen politisk

Byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt (K), der også sidder i teknik-, plan-, erhverv- og miljøudvalget, havde på forhånd tænkt sig at rejse sagen om vendepladsen på udvalgets møde i juni, fortæller han til Allerød Nyt. Allerød Kommune har over for avisen også bekræftet, at forvaltningen er ved at forberede en sag til udvalgsmødet og en indstilling til, om vendepladsen skal bygges eller ej, som politikerne så kan stemme om.

Martin Wolffbrandt vil, hvis et flertal vil bygge vendepladsen, begære sagen i byrådet.

"Hvis det ender sådan, så ender sagen i byrådet. Det handler jo om ret mange penge, som beboerne skal betale, og det undrer mig, at forvaltningen vil lade dem betale så meget," siger Martin Wolffbrandt til Allerød Nyt.

"Ud over de mange penge, så får man i mine øjne ikke ret meget ud af at anlægge den vendeplads. Hvis det var en stor fordel at anlægge den, så var sagen måske en anden, men her kan jeg ikke se den store gevinst," siger han.

Ønsker ikke at udtale sig

Allerød Nyt har været i dialog med Merete Them Kjølholm, og hun har læst denne artikel. Hun ønsker ikke at udtale sig om sagen.

To beboerpar på Gravenstensvej i Lillerød føler, at kommunen trækker en forkert beslutning ned over dem. Foto: Jens Berg Thomsen

Vendepladsen blev udlagt, da den oprindelige grund blev udstykket i ialt fire grunde. Foto: Jens Berg Thomsen

Matrikelkortet.