Bævere sikrer flere arter af vandplanter

De store gnavere ændrer landskabet markant, men bæverne giver også plads og lys til planter på søbredden og under vandoverfladen.

I 1999 blev seks tyske bæverfamilier sat ud i Klosterhede Plantage i Vestjylland.