Tæt på byggestart for 18 nye boliger

Hidtil er projektet med 18 nye boliger på Havnevej 46-48 i Holbæk blevet benævnt efter adressen. Men op til byggestarten har den kommende ejendom fået et navn - Snedkergården.

Det henviser til, at snedkermester og møbelsnedker Leo Hansen fra slutningen af 1950'erne og i omkring tre årtier frem havde værksted og møbelbutik på adressen.

Mange af de kendte ejendomme i Holbæks bymidte har et kaldenavn, og det var oplagt at »døbe« det nye byggeri Snedkergården, forklarer Palle Larsen, Tuse Næs.

Han er direktør i bygherreselskabet Snedkergården Holbæk A/S, som i februar købte aktiviteterne i PLA Invest A/S. Palle Larsen ejer en mindre aktiepost i Snedkergården A/S, hvor familien Hartzberg fra Virum har aktiemajoriteten. Palle Larsen ejede PLA Invest sammen med tidligere advokat Palle Andersen, Arnakke.

- Vi stødte ind i nogle, der ytrede interesse for projektet. Og jeg blev tilbudt en lille andel, da jeg kender projektet, fortæller Palle Larsen.

Han har arbejdet med projektet i et par år, efter at ejendommen på Havnevej 46-48 blev overtaget i marts 2019. I januar i år vedtog Holbæk Kommunalbestyrelse en ny lokalplan, der åbner for opførelsen af de nye boliger.

Indvendig nedrivning er indledt

Arbejdet med den indvendige del af nedrivningen af den gamle ejendom gik i gang i sidste uge. Skoventreprenør Michael Henriksen A/S, Tuse Næs, har opgaven.

Efter Leo Hansens virke i ejendommen købte Kirkens Korshær den i 1991 og drev genbrugsforretning. Det varede indtil juni 2018, da den flyttede til Holbæk Mega Center. Senest har Farvebørsen i knap et par år boet til leje før den nylige flytning til Parallelvej.

- Grunden på Havnevej skulle være ryddet i starten af juni. Derefter bliver grunden klargjort og byggepladsen etableret, så selve byggeriet med funderingen kan gå i gang i begyndelsen af juli, fortæller Palle Larsen.

Byggeriet til en samlet værdi af 50 millioner kroner opføres i totalentreprise af Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, Hagested. Dermed vil lokal arbejdskraft og lokale underentreprenører udgør den største del af produktionen på byggeriet.

Fremhæver traditioner

Lone Backs Arkitekter, Holbæk, har tegnet og sammen med totalentreprenøren planlagt byggeriet. Ifølge Palle Larsen lever byggeriet op til lokalplanens intention om at fremhæve de stærke håndværksmæssige traditioner, der gennemsyrer de ældre, omkringliggende bebyggelser i området.

Hensigten har været at indpasse et nybyggeri med en klar reference til tidligere tiders gode byggeskik, hvor blandt andet facaderne opføres traditionelt i filset murværk med tre varierende jordfarver.

Ved Rolighedsstræde etableres et nyt parkeringsareal, og der bliver desuden et roligt sydvendt gårdmiljø med et grønt område til ophold og afslapning.

Palle Larsen peger på, at der er mange år siden selve bykernen er blevet tilgodeset med et nybyggeri i traditionel stil, udelukkende med boliger for øje. Bygherreselskabet håber, det kan bidrage til fornyelse og ikke mindst fornøjelse for de kommende beboere.

De 18 lejligheder bliver lejeboliger, og en håndfuld har henvendt sig som interesserede. Størrelsen bliver fra 75 kvadratmeter og opad, med en enkelt på cirka 140 kvadratmeter med tagterrasse.

Selskabet bag byggeriet har lovet naboerne at undgå trafik i byggeperioden på Brolæggerstræde, og det holdes. Desuden inviteres naboer og andre interesserede til en kop kaffe og præsentation af byggeriet lørdag den 29. maj klokken 10-12.