Stevnstrafikken: Problemet er kun i Køge

Rikke

Det daglige trafikkaos på Værftsvej, Strandvejen, Søndre Viaduktvej gennem Strandskoven og på Ringvejen i begge retninger er helt Køge kommunes problem.

Dette daglige kaos har stået på i over 40 år og det vil tiltage i de kommende år, med den store udbygning af det nordlige Stevns og området i og omkring Herfølge.

Det har gennem flere år været lagt ud som, at det er Stevns Kommune, der skal løse trafikproblemet, men det kan ikke lade sig gøre. Stevns Kommune har kun trafikproblem mod nord fra Strøbyskolen, gennem Strøby Egede og ved Prambroen. Ingen andre steder er der problemer for vores nabokommune.

Nu er der lige brugt 3,5 millioner danske kroner til en VVM-undersøgelse om ny trafikvej fra Stevns og ud til Vordingborgvej og videre mod motorvejsramper. Det er spild af penge, at Stevns og Køge Kommuner har sat i opdrag at finde løsning enten syd eller nord om Hårlev. Det vil ikke hjælpe noget at lave trafikløsninger ud fra de forslag, der er præsenteret og bruge 700 millioner på en ny vej. (Brug disse penge på Østbanen).

Køge Kommune har i alle årene ”vasket hænder”, men det er alene Køges problem og til daglig gene for alle Køge-borgere syd for Køge centrum. Som det er nævnt utallige gange i over 40 år skal løsningen findes fra Strøby Egede/Prambroen, uden om Herfølge og så en løsning derfra. Det vil måske flytte mere end 15.000 daglige biler væk fra Søndre Viaduktvej, Strandvejen og Ringvejen og ændre på trafikken til og fra Herfølge.

En anden, men dyr løsning kunne være at lave en vejdæmning fra Strøby Egede til Køge Nord. Der barsles i øjeblikket med stormflodssikring til mange millioner. I det nordlige Holland er der en dæmning på 32 kilometer, hvor skibstrafikken kommer igennem sluser flere steder. Her skal kun være sluseåbning til Køge havn.

Sven Erik Svensson

Georginevej 16

Køge