To projekter kan give synergieffekter

To fluer med et smæk - eller rettere to projekter med én lokalplan.

Halsnæs Forsyning vil opføre et varmepumpeanlæg, mens Halsnæs Kommune vil bygge nye faciliteter for Natur og Vej.

Begge projekter bag Genbrugsstationen i Frederiksværk, på arealet som i dag rummer plads for haveaffald og kompostering.

Placeres de to nyanlæg i samme område, vil der kunne opnås synergieffekter bl.a. ved fælles vejanlæg og p-pladser.

Anbefalet

I første omgang skal der tages principiel politisk stilling til, om der skal sættes gang i udarbejdelsen af en lokalplan, der kan bane vej for projekterne.

Sagen blev onsdag 12. maj drøftet i Udvalget for Miljø. Herefter skal den videre over Økonomiudvalget til Halsnæs Byråd, som har den endelige afgørelse.

Materielgård i dårlig stand

I forbindelse med budget 2021-2024 blev det besluttet at bygge faciliteter til Natur og Vej til erstatning for Materielgården på Syrevej.

De nuværende bygninger er i meget dårlig stand. Samtidig er flere af de gamle bygninger bevaringsværdige, hvilket besværliggør en udvikling af faciliteterne for Natur og Vej.

Det blev derfor vurderet, at det længere sigt vil være billigere at bygge nyt til Natur og Vej et helt andet sted.

De nye Natur og Vej-faciliteter på Havnesvinget vil omfatte bl.a.:

- Garage til køretøjer.

- Bilværksted med vaskeplads til kommunens køretøjer.

- Lagerplads til materialer.

- Medarbejderfaciliteter i form af omklædning, bad, toiletter, frokoststue og kontor.

- Salthal.

- Ikke overdækkede, flytbare båse til jord osv.

- Vandopsamling og afvandingsbassin.

Grønnere energi

Halsnæs Forsyning fjernvarme producerer i dag varme baseret på to fliskedler, en træpillekedel og to biooliekedler.

De to fliskedler (grundlasten) er dyre i anlæg, men billige i drift. De står for langt den største del af den lokale fjernvarmeproduktion.

Træpillekedlen (mellemlast) er dyrere i drift end fliskedlerne, og den kommer først i brug, når det er koldere i vejret, og der er behov for mere energi.

De to biooliekedler (spidslast) er endnu dyrere i drift og kun i brug, når det er mange frostgrader, og radiatorerne banker derudaf i de små hjem.

De to fliskedler er ved at være udtjente, og kan ikke overholde de kommende emissionskrav uden teknisk fornyelse.

Derfor ser Halsnæs Forsyning det som en oplagt mulighed at erstatte de to fliskedler med et varmepumpeanlæg baseret på luft til vand-varme.

Altså brændselsfri produktion, som dermed vil gøre fjernvarmeproduktionen grønnere.

Ny plads for haveaffald

Varmepumpeanlæg og de nye Vej og Park-faciliteter tænkes placeret på området, hvor der i dag er plads for aflevering af haveaffalds samt kompostering af haveaffald.

Pladsen for haveaffald vil i stedet blive flyttet til det ubenyttede areal i Havnesvinget lige før genbrugspladsen.

Her er langt mindre plads, så det bliver ikke muligt at etablere kompostering.

I stedet vil det afleverede haveaffald blive kørt til kompostering på anlæg, hvor haveaffaldet fra de øvrige kommuner i Vestforbrænding komposteres.

Det lyder ikke umiddelbart så miljøvenligt med ekstra kørsel af haveaffald. Men samlet set bliver der langt mindre lastbilkørsel:

"Når varmepumpeanlægget erstatter de to fliskedler, så fjerner man samtidig omkring 1200 flistransporter om året. Så selvom haveaffaldet skal køres ud af kommunen, så bliver der samlet set langt mindre lastbiltrafik," fortæller Jacob Kaae Lind Nordqvist, direktør for Halsnæs Forsyning.

Høring og dialog

Der vil i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blive foretaget offentlig høring.

Der forventes også at blive afholdt offentligt informationsmøde.