Reduktion i bier og sommerfugle truer EU's fødevaresikkerhed

En "trussel mod vores overlevelse", siger miljøkommissær i forbindelse med rapport om nedgang i bestøvere.

Nedgangen i mængden af bestøvere - bier og sommerfugle - er fortsat alvorlig i EU. Det viser en statusrapport fra EU-Kommissionen torsdag.

Rapporten gennemgår EU's initiativer til bevarelse af bestøvere, der blev søsat i 2018.

- Den rapport, der er offentliggjort i dag, viser, at vi tydeligvis er nødt til at gøre mere, siger EU's miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, i en pressemeddelelse.

Der sker en nedgang i populationen hos en ud af tre bi- og sommerfuglearter. Hver tiende art er truet af udryddelse.

Bestøvere er afgørende for landbruget. Derfor er denne udfordring også tæt knyttet til Europas fødevaresikkerhed.

80 procent af afgrøderne og de vilde blomster er ifølge rapporten afhængige af disse bestøverne - i hvert fald delvist.

- Den alarmerende tilbagegang for insekter, som bestøver vores afgrøder og vilde planter, udgør en risiko for fødevaresikkerheden og truer vores overlevelse og naturen som helhed, siger Sinkevicius.

Det konstateres i rapporten, at nogle af de initiativer, der er taget efter 2018, har haft effekt. Men det er ikke tilstrækkeligt. Der må gøres mere, hedder det.

Rapporten om EU's første bestøverinitaitiv udsendes samme dag, som EU's landbrugsministre sidder og forhandler i Bruxelles om en omfattende reform af den fælles landbrugspolitik.

Heri er der initiativer til beskyttelse af naturen og biodiversitet, som i disse år er alvorligt udfordret i EU. Danmark er blandt de lande, hvor situationen er værst.

Flere EU-lande har signaleret vilje til at ville reducere eller udvande de initiativer, som blandt skal sikre en bedre biodiversitet.

Et af dem er idéen om at indføre en bruttoarealmodel. Den model vil betyde, at landmænd ikke længere skal opgøre arealer i dyrkede områder og natur for at beregne støtten.

Tanken bag er, at de kan få støtte for at lade marker udvikle sig til fri natur, hvilket blandt andet vil kunne styrke biodiversiteten.