FAKTA: Unge har 15 anbefalinger til politikerne efter corona

Efter halvanden måneds arbejde er de unge kommet med anbefalinger til, hvordan der kan rettes op på den mistrivsel og det faglige efterslæb, som har ramt dem.

Der er 15 anbefalinger fra Ungdomspanelet, som består af repræsentanter for ungdommen.

Læs et udsnit af anbefalingerne her:

* Panelet anbefaler, at regeringen inviterer til trepartsforhandlinger, som skal bidrage til, at flere unge kommer i job, samt at der etableres en lærepladsgaranti.

* Alle unge skal have mulighed for et fritidsjob gennem en kompensationsordning for den private sektor eller det offentlige. Det kan være som lektiehjælper i en ekstraordinær statslig ordning.

* De anbefaler også lektiecaféer, et særlig fokus på det sociale liv, som eleverne skal være med til at planlægge, samt en samtale, der afdækker elevernes trivselsmæssige og faglige efterslæb.

* Der er også forslag om flere studiepladser, at udvide den civile værnepligt og at gøre efterskole- eller højophold tilgængelige for alle - uanset indkomst.

* Særligt unge på erhvervsuddannelser har været udfordret af nedlukningerne, fordi de ikke har kunnet lære at mure eller at klippe hår. Derfor anbefales det at give mulighed for at forlænge praktikperioderne.

* Foreningslivet skal styrkes, så flere unge kommer ind i fysiske fællesskaber. Det kan ske via ekstra midler og et fritidspas, så alle børn kan tage del i aktiviteter, hvor der normalt betales kontingent.

* Der er dog også børn og unge, som har haft positive oplevelser med nedlukningen. For eksempel fordi de bedre har kunnet koncentrere sig uden larm i klassen. Derfor skal de gode erfaringer afdækkes og integreres.

Kilde: Ungdomspanelet.