Giver ikke op: Luk nu de skoler op på mandag

Hørsholm forsøger igen at presse en tidligere genåbning igennem. "De lytter ikke til os," lyder kritikken

Hørsholm finder sig ikke uden videre i at være en nedlukket kommune nu, hvor smittetrykket falder med næsten samme fart som det steg før nedlukningen den 8. maj.

Da den automatiske nedlukning blev en kendsgerning fredag den 7. maj, var den korrigerede incidens 270 - i dag er den faldet til 187.

Efter afslag i går, går kommunen nu til Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få lov til at genåbne skolerne, fordi man i Hørsholm ikke mener, at afvisningen ikke er sket på baggrund af virkelige forhold.

Afslag ikke konkret

"Styrelsens afslag er således ikke konkret og individuelt begrundet, men henviser udelukkende til, at det er styrelsens vurdering, at der foreligger direkte risiko for påvirkning af smitte med Covid-19 for alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Hørsholm Kommune.

Vurderingen ses at basere sig på, at den testkorrigerede incidens fortsat er "høj" (224 pr. den 12. maj, anden dagen under kommunegrænsen).

Hørsholm Kommune bemærker, at kommunen på mødet med Styrelsen den 12/5 gennemgik smitten på alle konkrete kommunale institutioner, der er ramt af nedlukning - hvilket var nemt, da det absolut er et fåtal," hedder det blandt andet i den ankeskrivelse, ministeriet og styrelsen modtager i morgen.

Bruger ikke egne muligheder

"Vi prøver igen, for det kan jo ikke passe, at man ikke anvender de muligheder, man selv har formuleret," siger borgmester Morten Slotved (K) og henviser til, at kommunen "umiddelbart efter nedlukning af et sogn" i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere "om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte."

I den forbindelse ville borgmesteren kunne acceptere en fortsat nedlukning af Rungsted Sogn, hvor smitten med en incidens på 607 smittede pr. 100.000 indbyggere fortsat er for høj, men ikke for de øvrige sogne.

Styrelsen var med

Medarbejdere fra styrelsen har ifølge Ugebladets oplysninger siddet sammen med styrelsens folk - og var enige i de faktuelle forhold i Hørsholm - men fastholder alligevel nedlukningen på baggrund af de generelle incidenstal. Det vil kommunen ikke uden videre acceptere og presser på for at få skolerne genåbnet på mandag den 17. maj i stedet for den 18. maj, som vil være aktuelt, hvis smittetallet fortsætter med at falde i samme takt som de seneste tre dage.

Lytter ikke til os

I sin protestskrivelse, der er skrevet under af borgmesteren, kritiserer han desuden Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at lytte tilstrækkeligt til kommunens argumenter. Især ikke til at smittesituationen i Hørsholm Kommune er under kontrol, da godt halvdelen af alle nysmittede i perioden fra 2. maj til 9. maj var gymnasieelever, der hurtigt kom i isolation.

"Det samme var tilfældet for deres nære kontakter. Derudover har der som led i samarbejdet om smitteopsporing vist sig en meget høj grad af respons på opfølgningerne og forståelse for samt respekt for anbefalingerne til de smittede og nære kontakter. Endvidere at langt de fleste af de mest sårbare borgere i Hørsholm Kommune ar vaccineret. Endelig at der i skoler, fritidsaktiviteter mv. i forvejen gælder - og anvendes - et sæt af smittebegrænsende retningslinjer, som også medvirker til at begrænse smitteudbredelse."

20.000 e-boks beskedder

Desuden kritiseres styrelsen for ikke at have taget hensyn til den øgede smittekapacitet, en øget kommunikationsindsats med 16.000 sms og 20.000 beskedder i e-boks, den problematiske påvirkning af elever, der har lidt under lang nedlukning og mener også, at det på grund af helligdagen i dag - Kristi Himmelfart - giver god mening af fremrykke skolernes og institutionernes genåbning.

Sideløbende med den direkte henvendelse til Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed presse Hørsholm fortsat på for at få genåbnet erhvervslivet før tid.

"Det er en politisk beslutning, og jeg arbejder på at påvirke politikerne på Christiansborg," fortæller bormesteren, der blandt andet har sat sine partifæller Per Larsen, partiformand Søren Pape og Mette Abildgaard i arbejde.

Rungsted Skole, 10. maj:

7.b: Elev, lillesøster til elev i 2.g på Rungsted Gymnasium smittet af sin bror.

5.a: Elev, smittet af sin ældre søster. Ved ikke om søster er fra Rungsted Gymnasium

4. maj:

8. b: Elev, smittekilde ukendt

Hørsholm Skole, 4. maj: 5.a:

Eev smittet af familien. Har ikke været på skolen siden den 20. april

Vallerødskolen, 4. maj:

3 elever, alle smittet af mor

Der er ingen kendte smittede i dagtilbud, sports- fritids-, kulturinstitutioner mv. i perioden.