Det tog kun 60 minutter: Nu har skaterne en forening

Betonfundamentet er godt, men slidtage betyder, at nogle af de ramper som udgør Skate- og scooteparken på Havnevej i Nykøbing, skal enten kasseres helt eller fikses op.

Og før det sker, kan kommunen ikke give en byggetilladelse og lovliggøre skateparken.

Derfor mødte cirka 25 unge og omkring 10 forældre op på skatebanen mandag aften.

Udover at få dannet arbejdsgrupper, så ramperne kan blive lavet, skulle der også dannes en forening.

- Med en forening med minimum fem medlemmer, kan vi eksempelvis søge kommunen om penge, forklarede Julie Jensen fra Nykøbing I.F., der førte ordet ved stormødet ved ramperne.

Der var bred enighed om at en forening var vejen frem, og derfor gik forsamlingen direkte til den stiftende generalforsamling, hvorefter bestyrelsen brugte fem minutter på at konstituere sig. Alt i alt tog det hele bare 60 minutter.

Bestyrelsen i Foreningen for Nykøbing Sjælland Skate- og Scootepark består nu af Sylvester Nielsen, Otto Bachmann (formand), Birgitte Nyby Andersen, Fabiana Hartkorn Giraldi (næstformand) og Marie Louise Dregild (kasserer).