Åbent brev: Særpræget procedure

Leif Tang Lassen, på vegne af et flertal i bestyrelsen for Gilleleje lokalråd, Nordre Strandvej 17, Gilleleje

En i Gilleleje by eksisterende dagligvarebutik (Rema 1000, herefter kaldet ansøgeren), ønsker at flytte og bygge en ny større butik ved stationsrundkørslen.

Derfor sender ansøgeren, efter en længerevarende dialog med kommunens forvaltning, sin ansøgning, om flytning af deres eksisterende butik fra et sted til et andet i Gilleleje bymidte, til Planudvalget (UBL-udvalget) i Gribskov kommune den 27/12 2020. I forlængelse af dette beder ansøgeren om et møde med kommunen desangående, herunder et køb af kommunens grunde i området.

Den 12/1 2021 orienterer udvalgsformanden udvalget om ansøgerens henvendelse.

Den 19/1 2021 kommer ansøgerens udviklingschef til et møde om sagen med kommunen. Mødets indhold fremgår ikke af de dokumenter, Lokalrådet har fået adgang til ved aktindsigt, men i lokalaviserne omtales kommunens svar "som en kold skulder" og "et kommunalt nej til Remas planer".

Gilleleje lokalråds bestyrelse har omhyggeligt analyseret dagsordener og referater for UBL-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet - ingen af stederne finder vi noget, der fortæller, at ansøgningen har været behandlet politisk. Efter et antal samtaler med flere end to UBL-medlemmer, ligger det nu også klart, at ansøgningen ikke er blevet udleveret til medlemmerne af udvalget.

Sammenfattende kan det konkluderes, at UBL-formanden Pernille Søndergaard, har modtaget en ansøgning om et nyt dagligvarehus i Gilleleje med en budgetramme på over 80 mio. kr., og at PS orienterer udvalgsmedlemmerne om henvendelsen. Ansøgningen udleveres ikke til medlemmerne, nævnes ikke i dagsordener og referater fra udvalgets møder, behandles ikke politisk, der er ingen gennemdrøftelse og ingen afstemning om ansøgningen.

Det til trods meddeles udviklingschefen tilsyneladende, at der ikke er flertal for Remas projekt. Hvordan kan en sådan behandling foregå i vores kommune? Er det en gængs praksis der? Er der nogen, som vil forsvare forløbet?

Ingen af medlemmerne i Gilleleje lokalråds bestyrelse har konkret politisk erfaring, men det til trods stiller vi os uforstående over for et procesforløb som ovennævnte.

Debatindlægget fortsætter nedenunder

Hvordan har udvalget på sagligt vis kunnet behandle en ændring af centerafgrænsningen i Gilleleje, uden at de forinden har været forelagt den konkrete ansøgning? Hvorfor er der ikke kommet en reel begrundelse for, at det politiske udvalg har valgt at overhøre anbefalingerne fra deres forvaltning, der netop havde indstillet til udvalget, at området ved hallen fortsat skulle være en del af Gilleleje Bymidte?

Hvilke kræfter i Gilleleje/kommunen kan trumfe deres vilje igennem på den måde? Det får os til at tænke på ikke demokratiske tilstande, når modstandere af ovennævnte projekt er stærke nok til ikke at behøve at træde offentligt frem og argumentere imod projektet - for at få deres vilje igennem. Denne sagsbehandling lugter - men vi ved ikke af hvad.

Gilleleje lokalråd forventer naturligvis offentlige svar fra borgmesteren, UBL-formanden, UBL-udvalgets medlemmer og/eller medlemmer af kommunalbestyrelsen.