DEBAT: Esrum Sø Sti skal ikke tvinges igennem

Af Carsten Nielsen (S) og Per Frost Henriksen (S), byrådsmedlemmer i Fredensborg Byråd

Debatten raser, om der skal være en to meter bred sti, med en meters dække, på hver side rundt om Esrum Sø - altså en fire meter bred gangsti.

Det siger Socialdemokratiet kun ja til, hvis de private ejere af jord om søen er med på en frivillig stiføring, og stiføringen respekterer det unikke fugleliv, der er i området, inklusive havørn.

Husk på, det er deres private ejendom. Vi betragter det som anstændigt at respektere ejerne og inddrage dem reelt og konstruktivt i en eventuel stiføring. Vi trives bedst i samarbejder og bryder os ikke om tvang.

Der har været mange indlæg for og imod.

Vi undrer os især over de indlæg, der har et stikort med grønne og røde streger. Vi mener for eksempel ikke, den lange grønne streg ved Endrupgaards jorde, helt nede langs Esrum Sø, kan være rigtig. Ejerne siger nej, der findes ingen sti, og vi har ikke fundet dokumentation for, at det er forkert.

Det fejlagtige stikort har resulteret i, at mange har trampet rundt på ejerens private mark, endda på hans gårdsplads. Det kalder vi ulovlig indtrængen, det er vi også imod.

Fredningsnævnet skal i slutningen af året træffe endelig afgørelse, om der skal vedtages en fredning, der pålægger kommunerne at anlægge sti i allerede fredede områder.

Vi håber, at Fredningsnævnet inddrager de private ejere af jord i reelle forhandlinger, inden de træffer en endelig afgørelse.

Tænk på dyrelivet, tænk på ejerne af jorden, tænk på naturen.

I alle andre sager vi støder på med involvering af Danmarks Naturfrednings­forening, ser vi ofte restriktioner af hensyn til netop natur og dyreliv. Mærkeligt at grævlingen og havørnen ikke har værdi i denne sag. Vi undrer os.

Set med vore lokale byrådsbriller er vi også bekymrede for økonomien. Hvad koster det?

Både de penge, staten skal betale, og dem, kommunen tvinges til at betale.

Vi er ikke vant til, at der slet ikke tales om omkostninger, når et anlæg skal igangsættes.

Der er hos os i kommunen strenge krav til beslutningsgangen. Det er der tilsyneladende ikke i en fredningssag.

Hvad skal stat og kommune betale i godtgørelse til ejerne af jorden, hvis den skal tvangsinddrages til fritidsformål, hvad koster anlægget af stien og hvad koster den efterfølgende løbende vedligeholdelse, som kommunen skal betale?

Der mangler en del realiteter, som må frem, før Fredningsnævnet tager beslutning.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Fredensborg er imod, at de private ejere af jorden rundt om Esrum Sø skal tvinges til en stiføring.

Vi skal ad frivillighedens smalle sti, hvis der overhovedet skal være en Esrum Sø Sti.

Som projektet ser ud lige nu, vil vi hellere bruge pengene på de eksisterende stier i kommunen.