Grønne folk skal være med til at bestemme i pilotnaturparkråd

Det er ikke kun lodsejere og såkaldte "ildsjæle", der skal være med til at trække stregerne til en kommende naturpark, selv et politisk flertal egentlig var imod.