Hurtigere levering af blodprøver til analyse

Sygehuset har fået et rørpostsystem, som går fra Klinisk Biokemisk Afdeling til Blodbanken, hvor prøverne analyseres.

Holbæk Sygehus er det første sygehus i Region Sjælland med et rørpostsystem, som går fra Klinisk Biokemisk Afdeling til Blodbanken.

Rørpostsystemet giver mulighed for at Blodbanken kan modtage de cirka 100 daglige prøver langt hurtigere - og analysere prøverne løbende - til gavn for afdelingerne, som hurtigere kan få svar på deres prøver.

Fem minutters transporttid

Med det nye system kan transporttiden forkortes til fem minutter, fra tidspunktet hvor en prøve bliver taget, til Blodbanken har modtaget den.

På den tid er prøven blevet sendt til Klinisk Biokemisk Afdeling via et af de seks eksisterende rørpostpostsystemer og er derefter blevet flyttet manuelt til det nye og syvende rørpostsystem, som går fra Klinisk Biokemisk Afdeling og til Blodbanken.

- Tidligere skulle prøver til Blodbanken fragtes af en portør. Det var en stor transportopgave, så derfor er jeg glad for, at vi har fået et rørpostsystem fra Klinisk Biokemisk Afdeling til Blodbanken. Rørpostsystemet reducerer svartiden markant, så afdelingerne nu kan få svar på fx blodtype og BAC-test langt hurtigere, siger ledende overbioanalytiker, Anne Haahr Ibsen fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Blodprøverne lander i »Duen«

Når blodprøverne er sendt afsted fra Klinisk Biokemisk Afdeling, lander de efter 40-45 sekunder i "Duen", som Blodbanken har navngivet modtagerstationen.

- Med rørpostsystemet kan vi analysere blodprøverne efterhånden, som de bliver taget. Det er effektivt, fordi vi på den måde kan give de kliniske afdelinger svar på blodprøver løbende, siger ledende bioanalytiker Dorte Spangsberg Lønne fra Blodbanken.

Enkelte blodprøver skal fortsat transporteres manuelt, da der er nogle prøver, som ikke har godt af at blive transporteret i det nye rørpostsystem. Det gælder blandt andet blodprøver fra babyer og specielle blodprøver, som giver en beskrivelse af blodstørkningen.