OVERBLIK: Nu tømmes grave for millioner af døde mink

Millioner af mink blev i hast gravet ned ved to jyske militærområder. Nu skal de graves op og brændes af.

Cirka 13.000 ton døde mink blev sidste år begravet på to militærområder i Midt- og Vestjylland.

De døde mink udgør ikke længere en smittefare og skal nu graves op og brændes.

Læs om forløbet her.

* Cirka 15,4 millioner mink blev i slutningen af 2020 slået ned som følge af en mutation af coronavirus blandt minkene.

* Det var regeringens beslutning, at alle mink skulle aflives. Det blev blandt andet forklaret med en frygt for, at det muterede coronavirus kunne udgøre en trussel mod en kommende vaccine mod covid-19.

* En del af de aflivede mink blev bortskaffet af virksomheden Daka, der normalt står for destruktion af dyr fra landbruget. Andre blev brændt på nogle forbrændingsanlæg.

* Cirka 13.000 ton mink - svarende til en tredjedel af de aflivede dyr - blev nedgravet i grave ved to militærområder i Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup. Det skyldtes, at myndighederne manglede kapacitet til afbrænding.

* Nedgravningen af de mange mink vakte stor modstand i nærområderne, da man frygtede, at minkgravene kunne forurene grund- og drikkevand.

* Et politisk flertal bestående af regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Frie Grønne besluttede 20. december, at de aflivede mink skulle opgraves seks måneder senere.

* Til den tid udgør minkene ifølge en risikovurdering fra Dansk Veterinær Konsortium ikke længere en smitterisiko.

* 13. maj 2021 blev de første døde mink gravet op i Nørre Felding og herefter sendt til forbrænding som en slags generalprøve.

* 25. maj går arbejdet i gang med at tømme gravene for mink, først i Nørre Felding og derefter i Kølvrå.

* Minkene graves op i den takt, de kan blive brændt på 13 affaldsanlæg landet over.

* Forventningen er, at alle mink vil være opgravet og brændt i midten af juli.

* Senere skal der iværksættes såkaldte afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at safter fra minkkadaverne ikke ender i grundvand.

* Fødevareministeriet anslog først, at det ville koste 72 millioner kroner at løse opgaven. Men man har for en sikkerheds skyld bedt Folketinget om en beløbsramme på 150 millioner kroner til at få klaret opgaven.

Kilder: Ritzau, Fødevarestyrelsen.