Ville flygte fra fængslet ved Sandholmlejren

Foto: Tore G. C. Rich