Se billeder fra dengang og nu: Lillerød Gadekær

Frederiksborg Amts Avis bringer med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv (LAFAK) en række historiske billeder og deres nutidige pendant i løbet af sommeren.

Det første historiske billede forestiller Lillerød Gadekær, der lå på Frederiksborgvej i T-krydset ved Gl. Lyngevej.

Gadekæret blev sløjfet i 1952, fordi sognerådet dengang mente, at det udgjorde en risiko for den tiltagende biltrafik.

Billedet, som er fra 1952, er taget i retning mod M.D. Madsensvej, og til højre ses Lillerød Smedje, hvis bygninger stadig ligger på hjørnet af Frederiksborgvej og Gl. Lyngevej.