Sandra skal hjælpe veteranerne med at finde livsgnisten igen

Indsatsen oprustes på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, som netop har kunnet ansætte endnu en ny medarbejder.