Pankas får indskærpelse fra kommunen og trues med yderligere tiltag

Foto: Martin Stokkebro Moestrup
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Lugten fra skorstenen på Pankas A/S' asfaltfabrik i erhvervsområdet ved Farremosen er for generende for beboerne i nærheden. Det kan Allerød Kommune dokumenterer på baggrund af to såkaldte spredningsberegninger baseret på emissionsmålinger fra skorstenen.

Derfor har kommunen nu sendt en indskærpelse til virksomheden, en indskærpelse som Allerød Nyt også er i besiddelse af. Med indskærpelsen beder kommunen som tilsynsmyndighed Pankas om at leve op til kravene i den miljøgodkendelse, som virksomheden fik den 4. marts 2020.

Indskærpelsen er gældende "fra dags dato", hvilket vil sige fra mandag den 12. oktober.

De to målinger af lugten fra skorstenen viser, at Pankas overskrider de kravværdier, der står i virksomhedens miljøgodkendelse, når det gælder lugtenheder udledt til boliger i nærheden. På baggrund af de to målinger dateret i juli og august ender den såkaldte OML-spredningsberegning (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) på seks lugtenheder per kubikmeter i den første måling og otte lugtenheder per kubikmeter i den anden.

Dermed har Pankas i begge tilfældet overskredet maksværdien på fem lugtenheder per kubikmeter, som er et af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse. Alt dette fremgår af indskærpelsen.

Borgmester Karsten Längerich (V) var på kommunens vegne på besøg hos Pankas fredag den 9. oktober, hvor virksomheden blev oplyst om mandagens indskærpelse.

"Det var en god og nødvendig dialog. Vi har dialog med en udvidet kreds af naboer om de oplevede betydelige lugtgener, og vi har så også haft møde med virksomheden. Pankas har fået at vide, at de skal dokumentere, at de overholder deres miljøgodkendelse", oplyser borgmesteren i et skriftligt svar til Allerød Nyt.

Karsten Längerich oplyser desuden, at kommunen i sidste uge havde modtaget cirka 150 klager over lugtgenerne fra forskellige individer, herunder altså ikke talt de borgere, der har klaget flere gange.

Af indskærpelsen fremgår det, at Pankas har oplyst, at man "arbejder på en løsning med etablering af filter til nedbringelse af lugtemissionerne for både det faste afkast og for diffuse kilder". Med det faste afkast henviser man til lugten fra skorstenen, mens der med de diffuse kilder blandt andet menes den lugt, der kommer, når asfalten lastes af og på lastbilerne.

Ifølge indskærpelsen vil Pankas få gennemført en ny emissionsmåling for at vise, at man nu overholder kravene. Allerød Kommune har anmodet om, at målingen gennemføres hurtigst muligt og senest den 6. november i år.

"Såfremt dokumentationen ikke foreligger inden den fastsatte frist følger håndhævelsesskridt efter praksis i miljølovningen", oplyser Karsten Längerich.

Et sådan yderligere skridt kan eksempelvis være en politianmeldelse af virksomheden.

Allerød Nyt har været i kontakt med Pankas A/S, der ikke ønsker at kommentere indskærpelsen.