Nyt stiftskor målrettet yngre kvinder

Sang: Nyt kor for unge kvinder fra hele Nordsjælland