Nyt byggeri må være i halvanden etage

Foto: Fotograf Lars Skov
050810 Vassingrød, Birkholm Planteskole 75 år
  Foto: Lars Skov
050810 Vassingrød, Birkholm Planteskole 75 år Foto: Lars Skov © Fotograf Lars Skov SJ-medier a/s

Byrådet vedtog tirsdag aften en lokalplan, som giver mulighed for byggeri af rækkehuse på op til otte en halv meter ved den tidligere Allerød Planteskole. DNA stemte imod.

Der skal være plads til at vokse, og fremtiden skal tænkes ind i det nye byggeri, så byrådet slipper for at skulle give dispensationer fremover. Det var nogle af begrundelserne for, at et stort flertal i Allerød Byråd i aftes stemte for en lokalplan, der tillader byggeri af 23 rækkehuse i halvandet plan – op til otte en halv meters højde på den gamle planteskoles grund.

– Vi stemmer for ændringen, der giver mulighed for at bygge med udnyttet tagetage, for vi går ind for boligfortætning. Så det giver rigtig god mening, at man må bygge i halvanden etage, sagde Radikales Agnete Fog inden afstemningen, og blev blandt andet bakket op af Socialdemokraternes Henriette Gedde.

– Vi vil gerne have, at familierne kan vokse i deres bolig. Det er vigtigt at lave lokalplanerne, så de kan rumme noget fremtid, og vi slipper for dispensationer. Så vi stemmer for, sagde hun.

Det Nye Allerød stemte imod. Jesper Hammer, som også er formand for Teknik- og Planudvalget forklarede hvorfor.

– Dette byggeri er jo netop fra starten tænkt som tæt, lav bebyggelse – til seniorboliger. Der kommer ikke boligfortætning ud af et højere byggeri, for der kommer jo ikke flere boliger ud af det. Og da det er seniorer, der flytter ind, får de formentlig heller ikke så mange børn og dermed brug for mere plads, sagde han.

Jesper Hammer syntes desuden, at man skal lytte til de indsigelser, der er kommet, efter at lokalplanforslaget har været i høring.

– Der er høringssvar, som nødig vil have otte en halv meters byggeri lige ved siden af, hvor de bor. Og jeg synes, man skal lytte til de borgere, som bor der, hvor der skal bygges, sagde han.

Det Nye Allerøds to medlemmer af byrådet var imidlertid de eneste, som stemte imod den endelige vedtagelse af lokalplanen, der giver mulighed for, at der kan bygges 23 boliger på arealet, der tidligere husede Allerød Planteskole.