Lovforslag skal hjælpe veteraner

Foto: Niels Idskov
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Der har været fremsat en kritik gående på, at det har været svært for veteraner i Høvelte at blive tildelt folkeregister-adresse i Allerød. Det blev i første omgang tilbagevist af Allerød Kommune, der fastslog, at langt de fleste veteraner kun er på veteranhjemmet midlertidigt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sagen har fået borgmester Jørgen Johansen til at gå ind i sagen. I en pressemeddelelse fra kommunen udtaler han:

– Vi har en god dialog med KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, og det er noget Allerød Kommune værdsætter højt. Vi samarbejder løbende med KFUM for at forbedre indsatsen for den enkelte veteran.

– Derfor har jeg som borgmester presset på for at få en klar lovgivning på området, som er længe savnet. Jeg har personligt rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få løst problemet, hedder det.

Den henvendelse blev besvaret kort inden jul i et brev af social- og indenrigsminister Karen Ellemann. I brevet oplyser hun om et lovforslag som på nuværende tidspunkt er i høring. Lovforslaget er i høring indtil 22. januar.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at veteraner ikke kommer i klemme mellem kommuner, når de opholder sig midlertidigt på soldaterhjem. I lovforslaget er det den oprindelige opholdskommune, som forbliver betalingskommune for sociale ydelse for veteranerne. Derved gælder samme regler som i ophold på f.eks. forsorgshjem og herberger.

I Forsvarets største fagforening »Centralforeningen for Stampersonel« genkender man også den lovgivningsmæssige problematik:

– Vores soldater drager i krig på vegne af Danmark, og når de så hjemvender, er det regeringens – og ikke kommunernes – ansvar at sørge for, at lovgivningen støtter op om at give dem den bedste hjælp her og nu, siger Finn H. Bengtsen, sekretariatschef for Centralforeningen for Stampersonel.

Han finder det beklageligt, at Allerød Kommune er blevet udstillet som en kommune, hvor veteraner ikke er velkomne.

– Det er ikke tilfældet. Derimod er lovgivningen på området en generel udfordring for alle landets kommuner. Vi har intet belæg for at sige, at Allerød Kommune viser en tilbageholdenhed over for veteraners ophold i kommunen, siger Finn H. Bengtsen.