Kommunen overvejer påbud imod Pankas

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Et påbud kan komme på tale, hvis ikke Pankas får gjort noget ved lugtgenerne fra asfaltfabrikken i Farremosen.

Borgmester Karsten Längerich har ikke det fulde overblik over, hvor mange klager over dårlig lugt fra Pankas, kommunen har modtaget de seneste dage. Men han vurderer, at han personligt har fået mellem 10 og 15 klager.

Det er ikke hverdagskost på borgmester-mailen, og blandt andet derfor, er kommunen i gang med at undersøge sagen.

– Lovgivningen er kompleks, men vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan fra kommunens side. Vi har kontakt med Pankas og har bedt dem om at nedbringe lugten fra virksomheden, siger han.

Når myndighederne påviser væsentlige lugtgener, kan der gives et påbud om at nedbringe lugtgenerne.

– Jeg kan ikke svare konkret på, om eller hvornår et påbud kan sættes i værk. Det kommer an på, hvad der sker, og hvordan Pankas reagerer. Men jeg har en klar forventning om, at Pankas gør noget ved det, og vi har en løbende dialog med dem, siger Karsten Längerich.

Imens prøver kommunen at finde ud af, om der er et mønster i, hvor klagerne kommer fra, og hvornår lugten er der.

– Jeg har selv kørt rundt ude i området flere gange, så sent som ved 7.30-tiden i morges (onsdag morgen, red.), og jeg har ikke kunnet lugte noget. Tilsvarende er vores miljømedarbejdere flere gang om ugen på og omkring området for blandt andet at føre tilsyn med virksomhederne. Men, vi ved, at nogle af naboerne har oplevet lugtgener, og vi prøver at finde ud af, hvad de kommer af, og i hvilket omfang de generer, siger han.