Hospitalet ligger godt for Allerød

Foto: Tore G. C. Rich