Hos Skovmosen bliver unge klædt på til livet

Foto: Tore G. C. Rich

Unge med nedsat psykiske eller sociale evner har i Allerød fået et nyt tilbud, der kan hjælpe dem til at stå på egne ben. Søndag var der åbent hus hos bostedet Skovmosen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Op mod 100 personer deltog i går, da det nye bosted Skovmosen sammen med Allerød Orienteringsklub inviterede til familieorientering langs stier og veje i Ravnsholt. Rema1000 og Kvickly havde doneret æbleskiver og gran til juledekorationer i den store lade.

Endnu er bostedet, der er en stor gård på Skovmosen 8, ikke åbnet rigtigt. Det fik sin godkendelse 1. oktober af socialtilsynet, oplyser det, og derefter kunne det kontakte dets kunder, kommunerne, og 1. januar flytter de første beboere ind. Pt. er to tilmeldt, og seks pladser er ledige.

Skovmosen er for unge på 16 til 25 år, der har behov for struktur og særlig voksenstøtte til at komme videre ud i livet. Det er unge, som ofte har isoleret sig og ikke er klar til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Unge som er usikre eller angste, unge med psykosociale vanskeligheder, unge med mental retardering og unge med opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD.

– De unge, som flytter herud, skal have det trygt og godt og øve sig i at blive voksne og selvhjulpne. Her er voksne, også om natten, siger Jannie Møgelgaard, der er pædagogisk uddannet og stedets daglige leder.

– Det skal også være en tryg overgang for forældrene, så de ikke bare slipper deres 16-årige, som har været i nogle beskyttede miljøer hele livet, tilføjer hun.

Men det handler ikke kun om hjælp og støtte. Det handler også om at have et socialt liv, og der kommer foreninger, som Allerød Orienteringsklub ind i billedet. Det handler om »omvendt integration«, fortæller Kirsten Hjort Jensen, der sammen med sin mand, Ole Hjort Jensen, står bag stedet.

– Vores beboere skal øve sig i at bo ude i samfundet alene. Derfor giver det også mening at invitere folk udefra ind, siger Kirsten Hjort Jensen.

Med stedet følger 10 tønder land, og her vil de bygge faciliteter som shelters og måske en cykelcrossbane, som andre måske også kan bruge.

– Det kan være en god ide at invitere foreninger udefra ind. Det kan være orienteringsklubben, spejdere eller cykelforeninger. På den måde kan vores beboere blive inspireret af andre unge, siger Jannie Møgelgaard.

– Det er jo et udviklende sted for dem. Aktivt fritidsliv og socialt liv er en del af det, siger Kirsten Hjort Jensen.

Ole og Kirsten Hjort Jensen står i forvejen bag Hovmosegård STU i Farum, som ligesom bostedet har otte pladser, her er syv besat. En STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, et treårigt uddannelsesforløb for unge med et særligt behov.