Hammer kæmper imod forurening

Foto: Niels Idskov

Jesper Hammer fra Nye Borgerlige er inhabil i sagen om lokalplan for et nyt byggeri på Enhøjsvej, da han er nabo til grunden, og derfor var han ikke med, da Teknik- og Planudvalget – som han ellers er formand for – vedtog lokalplanen. Som Hammer og Nye Borgerlige er imod. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Processen blev gentaget og dermed bekræftet på byrådsmødet forleden, men Hammer og Nye Borgerlige er stadig imod. Ikke så meget fordi Hammer er nabo til grunden, hvorpå der skal opføres otte rækkehuse, og hvorfra de nye beboere kan kigge ned i haverne hos Hammer og hans naboer, men hovedsageligt fordi der er olie på grunden nærmest Hammer.

– Vi vil blive ved med at kæmpe mod det her. Der har været flere planforslag i spil, men nu er der vedtaget et forslag, der flytter boligerne væk fra vores vej og placerer renovation og parkering der. Til gengæld belægges dette område med asfalt, og når man belægger med asfalt, kan man undgå oprensning af forureningen, og det er meget uheldigt. Hvis forureningen fra den gamle industrigrund, der lå på stedet før, ikke håndteres nu, kommer det jo aldrig til at ske, siger Jesper Hammer.

Lokalplanforslaget handler om byggeri af otte rækkehuse, der placeres parvis ved Enhøjsvej, og der er blevet afleveret høringssvar frem til 15. december 2015 – forlænget med nabo-orientering frem til 28. januar.

Jesper Hammer har både afgivet høringssvar samt bidraget med et forslag til lokalplan, idet den første skitse placerede rækkehusene meget tæt på Jesper Hammer og hans naboer – og renovation og parkering længst væk, altså nærmest Enhøjsvej. I det nu vedtagne forslag har man byttet helt om.

– Lige nu er rækkehusene placeret måske 10 meter væk fra vores parceller, men jeg vil hellere have dem lidt tættere på og så samtidig få renset området, hvor der skal være renovation og parkering. Lige nu er der vedtaget et forslag, der hverken er særlig grønt eller kønt – og som samtidig indeholder et forurenings-problem.

– Jeg er jo inhabil, fordi jeg er nabo til byggeriet, men jeg og Nye Borgerlige vil kæmpe for, at det her bliver ændret. Jeg tror ikke at alle i byrådet egentlig har sat sig helt ind i sagen, så der er forhåbentlig stadig tid og mulighed til at få det ændret, slutter Jesper Hammer.

nici