Fælles beredskab styrker Allerød

Foto: Simon Rune Knudsen
Brand i renovations-bil på Kollerødvej ud for nr. 27  i Allerød. DETTE PIX ER TIL AVISEN.
  040613 Foto: Allan Nørregaard
Brand i renovations-bil på Kollerødvej ud for nr. 27 i Allerød. DETTE PIX ER TIL AVISEN. 040613 Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Allerød: Fremtiden er begivenhedsrig for Allerød Brandvæsen, der, hvis byrådet bakker op om beslutningen, står til at indgå i et fælles beredskab med kommunerne Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Helsingør fra januar 2015.

– Allerød kan ikke stå alene efter de landsdækkende strukturændringer på beredskabsområdet. Og det ser umiddelbart godt ud for os. Hørsholm og Rudersdal har i mange år arbejdet sammen, og de har gode erfaringer med det, så det tror jeg også, at vi vil få, siger Allerøds beredskabschef Thøger Refshauge.

Sammenlægningen hænger sammen med, at regeringens strukturudvalg for Beredskabet snart kommer med sine anbefalinger om, hvordan beredskabet skal se ud i fremtiden. Målet er at finde en besparelse på 300 millioner kroner ved blandt andet øget samarbejde, færre enheder og flere fælles beredskabskommissioner.

– Der er to ting, der gør, at vi går i gang med det her nu. Den ene er regeringens rapport, der siger, at beredskaberne er for små, og de skal effektiviseres. Det andet er, at det kan være med til at skabe en kvalitet og en mulighed for at hjælpe hinanden på tværs og sikre et stort stærkt beredskab, siger Tommy Poulsen, der er kommunaldirektør i Allerød Kommune.

På et møde den 21. februar blev borgmestre og kommunaldirektører fra de fem kommuner enige om at undersøge mulighederne for en sammenlægning. Siden da har kommunernes Økonomiudvalg godkendt en fusion, og beslutningen er blevet sendt videre til de forskellige byråd.

– Vi kan ikke gå videre med fusionen, før der er politisk opbakning omkring det. Vi regner med, at alle fem kommuner siger ja. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt rundt omkring, siger Tommy Poulsen, der er kommunaldirektør i Allerød Kommune.

Og det er også borgmester Jørgen Johansens (K) indtryk.

– Jeg har ikke hørt, at nogle byrådsmedlemmer vil gå imod beslutningen. Alle i Økonomiudvalget var enige, da de sendte beslutningen videre, og jeg tror, at alle kan se, at et fælles beredskab er i alles interesse, siger han.

Hvis byrådet bakker op om fusionen, bliver der nedsat to grupper, der skal udarbejde den praktiske del af det fælles beredskab – en styregruppe, der består af de fem kommuners kommunaldirektører samt en projektgruppe, der består af Thøger Refshauge og beredskabscheferne fra Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.