Få kommuner har styr på økologi

Foto: Tore G. C. Rich