Debat: Konservative vil gøre op med støj

Debat: Konservative vil gøre op med støj
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Martin H. Wolffbrandt (K), medlem af Allerød Byråd og Teknik-, Erhvervs-, Plan- & Miljøudvalget

Infrastrukturaftalen betyder, at vi har udsigt til, at forlængelsen af Hillerødmotorvejen bliver udbygget, så motorvejen går til … ja, Hillerød.

Projektet er allerede på listen i 2022, så det ser ud til, at nu sker der noget. Det er glædeligt, da Allerød og Nordsjælland i mange år har sendt mange, mange milliarder og motorveje til Jylland, uden der er kommet noget den anden vej.

Så langt så godt. Nu er det endelig blevet vores tur til at få opdateret en af de veje, som er hårdt presset af trafik og desværre har kostet alt for mange trafikdræbte.

Men, for der er et men, endda et stort et af slagsen. Det har fire bogstaver: S T Ø J.

Fra konservative kan vi melde klart ud: Det er et punkt, hvor vi ikke har gjort det godt nok hidtil.

Vi har drøftet området grundigt. Konklusionen er klar: Vi har ikke i tide fået adresseret støjproblemerne godt nok, og der er brug for, at vi tager skeen i den anden hånd, så der for alvor bliver gjort noget ved problemerne. Støj generer dagligt rigtigt mange i Allerød. Desværre er støj ikke alene irriterende, Støj er helbredsskadelig.

Hvad skal der gøres ved det? Konservative i Allerød mener, at en opdatering af Hillerødmotorvejens forlængelse bør være anledning til, at man nu får taget fat på problemerne. Det er oplagt, at vi lader os inspirere af samarbejdet mellem Gladsaxe og Furesø Kommuner og foreningen Realdania om at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene.

Vi skal tænke nyt og være klar til at gøre, hvad der skal til for at komme støjen til livs. Man kan forestille sig, at Hillerød-motorvejen forbi Allerød skal være en motorvejs-tunnel. Vi har tunnel under vandet ved Øresundsbroen. I Schweiz er der borede tunneller gennem bjerge.

Selvfølgelig kan vi lave en tunnel på landjorden i Allerød. Tænker man vildt, kan man forstille sig, at tunnelen simpelthen bliver dækket af jord. Hvis områderne øst og vest for motorvejen simpelthen smelter sammen vil det være fantastisk.

Jeg kan forstå, der er afsat penge til støjreduktion i infrastrukturaftalen. Det er godt. Men om det er godt nok, ved vi ikke endnu. Jeg vil kontakte den Konservative ordfører på området som et første skridt.

Men det er kun et første skridt. Vi kommer til at følge og følge op på denne sag. Vi har taget skeen i den anden hånd. Vi håber, andre partier er enige.