DEBAT: Går Allerød i sort?

Af Jens Jørgen Jensen, Røglevænget 114, 3450 Allerød

DEBAT For nogle år siden var der en borger, som lancerede udtrykket: ”Allerød en kommune der går i sort”.

Gad vide, om det er blevet et officielt slogan for vores kommune?

Jeg håber det ikke – set i lyset af den aktuelle klimadebat på alle niveauer.

I overskriftsform: klimakrise/katastrofer/ forandringer / 2030-mål, CO2-udledning, temperaturstigninger.

Miljøkatastrofernes løsninger mener kloge folk skal findes internationalt, nationalt og lokalt gennem grønne løsninger med bl.a. grøn energi.

Set i den sammenhæng kan det være interessant at høre, hvilke argumenter kommunalbestyrelsen har for ikke at fremme opsætning af vindmøller i kommunen?