Debat: Fodboldbaner i fare for at blive nedlagt

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Erik Lund, byrådsmedlem (K)

På det seneste økonomiudvalgsmøde fastholder et flertal i økonomiudvalget, at store dele af de nuværende fodboldbaner på Møllemosen skal indgå i "Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej".

Når flertallet fastholder en arealafgrænsning, hvor fodboldbanerne syd/øst for opvisningsbanen indgår, betyder det, at disse baner må nedlægges, hvis/når et flertal ønsker at bygge på dette areal. På økonomiudvalgsmødet stemte jeg selv og Viggo Janum imod, at eksisterende fodboldbaner indgår i arealafgrænsningen.

Det er fuldstændig uforståeligt, at et flertal ønsker at ødelægge dele af det fodboldanlæg som vi, efter mere end 20 års kamp, endelig har fået etableret.

Jeg håber, at et flertal af byrådet kommer på bedre tanker inden byrådets endelige vedtagelse af "Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej", og vil fastholde den arealafgrænsning af området som vi i fællesskab har vedtaget i Planstrategien, og hvor fodboldbanerne netop IKKE indgår.