Budget 2021: Derfor er det et godt budget

Der var glæde, da et flertal i byrådet på 15 i fredags præsenterede deres to-årige budgetaftale. Budgettet tæller investeringer i blandt andet skoler, daginstitutioner og plejehjem samt penge til grøn omstilling, bæredygtighed, cykelstier, kultur- og fritidsliv. Blandt andet.

Partierne, der består af Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød, havde mange gode ord at give aftalen med på vejen.

Borgmesterpartiet Venstre ser overskuddet på driften i de kommende år som noget positivt, fordi det kan vedligeholde anlægskapitalen med egne midler og samtidigt give plads til at investere massivt i velfærdsområderne.

– Over otte år investeres der på børne- og skoleområdet for 200 millioner kroner, og på ældreområdet investeres der knap 70 millioner kroner, sagde Olav B. Christensen, som var glad for, at partiets ønsker til prioriteringer er blevet imødekommet i forliget. For eksempel en ny stiforbindelse mellem den nye del af Blovstrød, videre ad Allerødvej til stationen og Lillerød Bymidte. – Med dette initiativ ønsker Venstre at sikre gode, grønne og trafiksikre forbindelser for de mange cyklende og gående, heriblandt mange skolebørn. Det vil give en tiltrængt forbedring af vores infrastruktur, som efterspørges af mange borgere, sagde han.

Det andet store parti i budgetforliget, Socialdemokratiet, ser frem til, at man nu kan fokusere på at skabe forbedringer i velfærden til både børn og ældre.

– På ældreområdet investerer vi 1,7 millioner kroner i bedre genoptræning, så flere af vores ældre ikke blive afhængig af hjemmehjælp. Vi sætter penge af til at forbedre vores uddannelse og rekruttering til ældreplejen. Vi ansætter unge under 18 på plejehjemmene, hvor de kan være med til at hygge om beboerne, og forhåbentlig også får lyst til at arbejde i branchen som voksne. Og vi gør plads til flere seniorvenlige boliger, både i bymidten, på Sportsvej og i Lynge. Samtidig arbejder vi for at der også kommer seniorbofællesskaber til kommunen, sagde Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for partiet og viceborgmester.

Nikolaj Bührmann fra SF kunne glæde sig over, at to af de ønsker, som SF gik til forhandlingerne med, kom i hus.

– Der er flueben hele vejen igennem for os, og det gøres også muligt, fordi regeringen og dens støttepartier giver kommunerne gode rammer. Vi er glade for, at Firkløveret-byggeriet bliver nyt, og at vi ikke laver en halv løsning, ligesom vi er glade for, at budgettet til udbygningen af Blovstrød Skole bliver øget, sagde han.

Erling Petersen fra Blovstrødlisten glædede sig først og fremmest over tiltag på ældreområdet.

– Først og fremmest er vi rigtig glade for, at der nu sættes ind over for sprog på plejecentrene, hvor de med dejlige varme hænder ikke altid har dansk som modersmål. Vi ved fra høringssvar til budgettet, at dette også er ønsket i hjemmeplejen, og vi håber det kan brede sig dertil også. Det er med til at gøre jobbet på plejecentret mere attraktivt, at kommunikation fungerer godt, og det er med til at lette de ældres hverdag også, at kommunikationen er så let og ubesværet som muligt, sagde han.

Viggo Janum har været formand for Kultur- og Idrætsudvalget, og nogle af de ting, han lægger vægt på i budgettet, vedrører de områder.

– På idræts- og fritidsområdet er vi i Vores Allerød meget tilfredse med, at budgettet til Allerødordningen fastholdes på niveau med 2019, og at vi får en ekstra pulje på 150.000 kroner til nye initiativer. Vi er også glade for, at vi ansætter en fritidskonsulent, der kan støtte idræts- og foreningslivet med fondsansøgninger, relationer til det offentlige, regler og lovgivning med videre, sagde han.

Hos Radikale Venstre er man især tilfreds med, at der er sat penge af i budgettet til klimaet og den grønne omstilling.

– Det er lykkedes at få afsat midler til den grønne omstillin allerede fra 2021. Beløbet øges de næste år i takt med, at vi skal implementere natur-, miljø og klimapolitik. På den måde kan vi få sat skub i implementeringen med det samme, så snart politikken og klimaplanen ligger klar. Ved at afsætte en pulje og ikke allerede nu øremærke midlerne skabes der mulighed for, at vi netop kan arbejde videre med de tiltag, som giver størst effekt. I Radikale Venstre vil vi følge arbejdet tæt, og det er vigtigt for os, at der ikke kun fokusere på klima, men for eksempel også biodiversitet, sagde partiets byrådsmedlem Merete Them Kjølholm.

Udover de mange investeringer indeholdt budgettet besparelser for godt to millioner i 2021. Den største post er en reducering af puljen til vedligeholdelse af veje på 710.000 kroner.

Læs mere om budgettet på sn.dk/alleroed.