Bredt budgetforlig i Allerød

Foto: Tore G. C. Rich
120207 Allerød, det nye rådhus.
  Foto Lars Skov
120207 Allerød, det nye rådhus. Foto Lars Skov © Lars Skov

Allerød: 20 ud af 21 byrådsmedlemmer i Allerød Kommune står bag budgetforliget for 2011-14, som kommunen offentliggjorde fredag aften. Med forliget reduceres budgettet med 100 millioner kroner årligt på kommunens driftsudgifter.

– Vi stod overfor en historisk stor og svær opgave i år. Derfor er jeg også yderst tilfreds med, at vi er lykkedes med at få et bredt forlig på plads, siger borgmester Erik Lund i en pressemeddelelse.

– For alle i byrådet har det været en hård proces, der tvinger os til at gennemføre barske besparelser, som ingen af os synes om. Vi har derfor prioriteret benhårdt. I den proces indgik også de mange høringssvar vi modtog. På byrådets vegne vil jeg gerne takke for alle svar og det engagement og ansvar for kommunens fremtid, som de klart giver udtryk for, siger Erik Lund.

Han oplyser, at de kommunale serviceudgifter pr. indbygger i Allerød Kommune nu kommer væsentligt tættere på landsgennemsnittet. Derfor vil alle borgere også opleve, at den kommunale service bliver reduceret de kommende år.

Forligspartierne understreger i forliget, at der til trods for de store besparelse ikke er "luft" i budgetterne for 2011 og 2012. Tilsvarende rummer kassebeholdningen ikke reserver til øgede udgifter. Det indebærer, at eventuelle overskridelser af budgetter i 2011 og 2012 skal indhentes ved kompenserende besparelser andre steder.

Budgetforliget kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside Alleroedkommune.dk