Blovstrød Sognegård bygges om

Foto: THOMAS OLSEN, Maja Vindelev