Bedre besøgsmuligheder på vej for plejehjemsbeboere

Foto: Martin Stokkebro Moestrup