App sladrer om plakatfusk

Foto: Anna Törnqvist Jensen
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

I kampen om de bedste pladser i lygtepælene brydes reglerne ofte for, hvordan valgplakater må hænges op, og det kan skabe farlige situationer i trafikken, hvis en plakat for eksempel skærmer for bilisternes udsyn. Det er kommunernes ansvar at føre tilsyn med valgplakater og sørge for, de hænger forsvarligt, og ved dette valg bruger man i flere byer apps, der letter kommunens arbejde og sikrer, at alle kandidater behandles fair og ens. I Allerød Kommune anvendes appen GeoNote Valgplakater, der er udviklet af Landinspektørfirmaet LE34. det skriver Frederiksborg Amts Avis.

– Med appen kan vi hurtigt registrere en plakat og se, om den udgør et problem, og det hæver kvaliteten og forsimpler sagsgangen. I stedet for, at vi skal have folk ud og tjekke alle gader og stræder, regner vi nu med, at såvel borgere som medarbejdere i kommunen melder ind, når de ser noget, der vækker bekymring, fortæller Hans Dyrby Kloch, der er teknisk chef i Allerød Kommune, i en pressemeddelelse.

Appen fungerer ved, at man tager et billede af plakaten og indsender det med få klik, hvorefter kommunen modtager en underretning.

– Når et billede er taget og sendt af sted, medfølger alle relevante data, så henvendelsen automatisk ender det rigtige sted ved kommunen. Billeddokumentationen, der gør det nemt at afgøre, hvorvidt plakaterne hænger efter forskrifterne, indeholder også de oplysninger om kandidaterne, der skal bruges, hvis der efterfølgende skal tages affære. Resultatet er stringente arbejdsgange, som mindsker byrden for den enkelte kommune, forklarer Heine Torsson, der er GIS-kundechef i landinspektørfirmaet LE34.

GeoNote-appen blev også brugt ved kommunalvalget i 2017 i Allerød Kommune, hvor størstedelen af sagerne blev klaret med en mail til kandidaten eller partiet, der selv følger op på henvendelsen. Hvis det ikke virker, piller kommunen plakaten ned på kandidatens regning. Den effektive og enkle billeddokumentation skaber gennemskuelighed, så politikerne kan være trygge ved, at alle behandles ens.

– Med appen kan vi dele dokumentationen og dermed sikre, at partiet eller en kandidat ikke er i tvivl om, hvor problemplakaten er, og samtidig sikre at grundløse anmeldelser ikke skaber støj i debatten, siger Hans Dyrby Kloch.