Aftenskolerne er pressede: “Det er ikke særlig sjovt”

Aftenskolerne er pressede: "Det er ikke særlig sjovt"
Foto: Martin Stokkebro Moestrup
Undervisning i forskellige former for motion er de pressede aftenskolers største fokus. Foto: Thøger Raun
Undervisning i forskellige former for motion er de pressede aftenskolers største fokus. Foto: Thøger Raun

Hundredvis af allerødborgere gør hvert år brug af de mange aftenskoler, der underviser i alt fra Herodes til pilates rundt omkring på skoler, idrætshaller og Kirkehavegaard blandt andet.

Men aftenskolerne er presset i bund. Corona har været hård for dem, og lige nu venter de i uvished på en ny hjælpepakke fra regeringen. Det viser en rundringning til fire af de aftenskoler, der opererer i Allerød Kommune.

"Vi må nok erkende, at vi er pressede økonomisk. Det ser ikke voldsomt lyst ud, men vi holder skindet på næsen, og så venter vi fortsat på, at der kommer støtte fra myndighederne," siger skoleleder Bo Jönsson, AOF Nordsjælland.

"Jeg krydser fingre for at alle aftenskoler står der efter corona, men jeg kan godt have min tvivl om, der ikke er nogen, der må drive nøglen om. Det er en kæmpe underskudsforretning lige nu," siger Bernadette Follmann, skoleleder FOF Nordsjælland.

Skåret ind til benet

Aftenskolerne er selvejende institutioner under oplysningsloven og må ikke generere store overskud. De må gerne have en mindre buffer, men bufferen er nu ved at være spist. Udover AOF og FOF har Allerød Nyt også været i kontakt med DOF og LOF og meldingen er den samme. På trods af hjælpepakker, der har dækket 90 procent af lønningerne til de hjemsendte medarbejdere sidste år, hovedsageligt underviserne, er der skåret ind til benet. AOF, LOF, DOF og FOF går alle og venter på en lovet ny hjælpepakke til aftenskolerne fra Kulturministeriet, DOF melder dog, at de er dækket af en hjælpepakke indtil udgangen af februar.

"Vi ved ikke noget som helst konkret om støttemuligheder i 2021. Vi har fået en støttekompensation stillet i udsigt, som vi ikke kender ordlyden af. Derfor er det hele meget usikkert, og vi kan ikke give vores kursister et ordenligt svar på, hvad der sker med de kurser, de har tilmeldt sig," siger Susanne Henriksen, skoleleder LOF Øresund.

Udover hjælpepakkerne sidste år melder DOF, LOF, FOF og AOF også alle om stor velvillighed fra kommunerne i forhold til stadig at give tilskud trods aflyste eller ændringer i aftenskolernes udbudte kurser. Den velvillighed håber man på, vil fortsætte i 2021.

Sæson skudt i smadder

Adspurgt enkeltvis er der ikke nogle af de fire skoler, der regner med at dreje nøglen om, hvis man får den lovede hjælpepakke, lige som at den fortsatte opbakning fra kommunerne spiller ind. Derudover er det en forudsætning, at vi kommer over på den anden side af corona, sådan at skolerne som minimum kan køre normalt igen efter sommerferien.

"Den kommende sæson (januar-maj/juni, red.) er skudt i smadder. Det er håbløst. Vi aner ikke, om vi kan komme i gang og hvornår. Vi har lavet cirka 300 hold, der alle er omgærdet af stor usikkerhed. Men vi burde kunne komme igennem sæsonen, hvis vi får holdt hånden under os. Så vores slagplan er, at få den her sæson overstået og vente på at komme rigtig i gang efter sommeren," siger Bo Jönsson.

Efter nedlukningen i marts sidste år, der i store træk effektivt afsluttede 2020's foråssæson for aftenskolerne, kom man i gang igen til efteråret, blot for at blive ramt af forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer, der trådte i kraft 26. oktober. Det ramte skolerne ekstra hårdt på økonomien.

"Vi bliver ramt på de 'sjove' penge, når vi tvinges til at sætte antallet af kursister ned. Typisk budgetterer vi med et deltagerantal på 10-14, og det er jo så deltagerne ud over det tal, der udgør 'ekstra' penge for os. Derfor blev vi ramt hårdt af, at vi nu kun måtte have ni kursister og én underviser på holdene," fortæller Bernadette Follmann.

Administrativt mareridt

Mens man har kunnet hjemsende underviserne har det administrative personale på aftenskolerne haft nok at lave på grund af alle de ændringer, corona har medført.

"Det har været et udfordrende år. Først blev vi lukket helt, så skulle vi åbne op igen, og så kom forsamlingsrestriktionerne, og nu er vi så lukket ned igen. Vi har gjort rigtig meget for at tilpasse os", siger Susanne Henriksen.

Bo Jönsson er mere bramfri.

"Det har været noget af et mareridt. Hver gang de laver det her cirkus, skal vi ind på et hold og se, hvor meget hver enkelt deltager er gået glip af, og så skal vi manuelt ind på hver deltager og se, hvor meget de skal have tilbage. Med 300 hold per halvår med 10-14 deltagere på hvert hold i gennemsnit, er det et kæmpe arbejde," siger han.

Trods den pressede økonomi er der ingen af de fire aftenskoler, der har planer om at hæve betalingen for deres kurser. Men hvis tingene ikke vender, kan det blive en sidste udvej.

"Det skal ikke være deltagerne, der betaler for corona, men det kan blive en konsekvens. Selv om vi ikke må tjene penge, skal vi også holde skindet på næsen. Vores lærere skal have den løn, vi aftaler med dem", siger Lena Becker, skoleleder i DOF Fritidsskoler Nordsjælland.

Hårdt for lærerne

Netop underviserne er nogle af dem, der er hårdest ramt af situationen.

"Hjælpepakkerne har gjort, at vi har kunne betale løn til lærerne. Det håber vi at kunne gøre igen i 2021, men den nuværende usikkerhed rammer først og fremmest dem. Mange af dem har ikke fast job og stykker deres tilværelse sammen med blandt andet aftenskoleundervisningen, så det er svært for dem," siger Susanne Henriksen.

"Vores undervisere er sårbare. Vi udbetaler ikke høje lønninger, og der er ikke ret mange, der kan leve af at være aftenskolelærere. Det er folk, der brænder for det, de laver. Det er con amore. Det gør det også bare ekstra svært," supplerer Lena Becker.

Bønnen til politikerne er klar: Hjælp os med at komme igennem krisen, så vi kan fortsætte med at levere en ydelse, der giver et positivt samfundsafkast, blandt andet ved at øge den mentale sundhed hos de mange kursister og også den fysiske sundhed.

"Der er ikke så mange, der ved det, men motion er vores allerstørste fokus. Vi har rigtig mange seniorer, der ikke ville sætte deres ben i et fitnesscenter, men som gerne går til yoga eller pilates hos os", siger Bernadette Follmann.

Opdatering: Enighed om hjælpepakke

Der var inden Allerød Nyts oprindelige deadline ikke kommet en udmelding fra Kulturministeriet omkring en ny hjælpepakke til aftenskolerne. Den er nu udmeldt og aftenskolerne får, som i tidligere hjælpepakker, dækket 90 procent af tabt deltagerbetaling.

For LOFs vedkommende betyder det, at de er i stand til at udbetale løn til deres lærere. "Det er en kæmpe lettelse og i sidste øjeblik. Ellers kunne vi ikke have udbetalt løn til lærerne, efter som vi ikke havde haft en indtjening fra de ikke-afholdte kurser," siger Susanne Henriksen fra LOF Øresund.

Der er i hjælpepakken afsat 40 millioner kroner i januar og februar til folkeoplysning, som aftenskolerne hører under. Endvidere har Kulturminister Joy Mogensen i et hyrdebrev til samtlige kommuner, som Allerød Nyt har set, opfordret dem til at fortsætte deres tilskud til aftenskolerne trods den manglende undervisning på grund af nedlukningen.