Ældrerådet har konstitueret sig

Foto: Tore G.C. Rich
Mere end 4500 borgere over 60 år stemte ved ældrerådsvalget den 21. november. Foto: Mads Hussing
Mere end 4500 borgere over 60 år stemte ved ældrerådsvalget den 21. november. Foto: Mads Hussing

Flere 4500 stemte ved ældrerådsvalget i Allerød, og nu er konstitueringen på plads med: Formand Kjel Bording Johansen, næstformand Helen Nielsen og kasserer Henning Mortensen. De tre personer er valgt til at varetage hvervet for perioden 2018-21.

Fra formand fra 1. januar 2018 Kjel Bording Johansen lyder det i en pressemeddelelse:

– Jeg er stolt og glad over, at medlemmerne i Ældrerådet har peget på mig som formand for rådet. Det arbejde, som er lavet i den nuværende periode, skal vi videreføre og udvikle i den nye periode. Det er et godt hold, som er klar til at tage fat, og jeg er af den overbevisning, at vi får et velfungerende råd med god mulighed for at samarbejde med byrådet og fagudvalg om initiativer. Vi har i rådet haft de indledende drøftelser af arbejdsområder og ser frem til at alle medlemmer byder ind med forslag og ideer til vores arbejde.

Datoen for det første møde i det nye år er endnu ikke fastsat, men Kjel Bording Johansen foreslår, at rådet der taler videre om dets arbejdsprogram.

– Jeg synes, at vi på dette møde allerede nu fik en indikation af at ældreområdet også i den næste periode vil fylde meget i Allerød. Et kig på befolkningsprognosen viser cirka en fordobling af 80+ årige i de næste 10 år i Allerød. Jeg ser frem til samarbejde med byrådet og Forvaltningen om dette og andre emner i Allerød Kommune, siger Kjel Bording Johansen.