Vil bygge bofællesskab på Hjørnegårdsgrunden

Interesse for at bygge på Randager og Hjørnegårdsgrunden. Først sættes Hjørnegårdsgrunden til salg

I lang tid har Albertslund haft to ledige byggegrunde. Den ene er i Herstedvester – den såkaldte Hjørnegårdsgrund, som har navn efter den gamle gård, der lå her og som blev revet ned. Den anden er grunden på Randager, hvor biblioteksfilialen Stensmosegård engang lå, men siden blev lukket og revet ned.

Kommunens forvaltning har haft en dialog med Eco-Village, som gerne vil opføre bofællesskaber i Albertslund. Det har ført til en konkret henvendelse om et udbud af de kommunalt ejede ejendomme Randager og Hjørnegrunden.

Forvaltningen har foreslået, at der udarbejdes et konkret udbudsmateriale – i første omgang for Hjørnegårdsgrunden.

Den sag var til behandling på kommunalbestyrelsesmødet før ferien.

Leif Pedersen (SF) sagde:

"Der er interesserede købere til grunden. Men vi kan ikke bare slå til – grundsalg skal i udbud, og derfor går indstillingen her på at bruge 300.000 kr. på det", sagde Leif Pedersen.

Bodil Marie Garde (Enh.) sagde, at Enhedslisten ikke kunne stemme for sagen:

"Vi skal ikke lave nye boliger til dem, der ikke bor her i byen og nedlægge boliger hos dem der bor her. Her satser man på at bygge for de såkaldt ressourcestærke. I projektet er der små og store boliger, men der er ingen boliger under 1 mio., kr. Der er altså ikke boliger for folk uden penge", sagde hun og understregede desuden, at Enhedslisten ikke støtter flere private boliger i Albertslund.

"Lige så sikkert det er, at Enhedslisten ikke vil have nye ejerboliger, lige så sikkert er det, at De Radikale elsker bofællesskaber og bæredygtighed, som der er lagt op til her", sagde Dennis Schmock (Rad.).

"Jeg glæder mig til at se udbudsmaterialet og håber, at Eco-Village vil realisere deres projekt".

Dansk Folkeparti kunne godt støtte byudvikling på Hjørnegårdsgrunden og opfordrede samtidig til, at man gik videre med Randager-grunden.

Brian Palmund (V) syntes, det var fint, at der var interesse for at investere i de tomme grunde i byen.

"300.000 kr. er mange penge. Men det er også en større opgave at udarbejde materialet – så vi siger ja og håber på, at der kommer et godt materiale og vi får en grundig proces. Om vi lige skal have bofællesskaber, det ved jeg ikke. Men under alle omstændigheder er vi glade for flere ejerboliger", sagde han og mindede Bodil Marie Garde om, at 1 mio. kr. faktisk ikke er ret meget for en ejerbolig.

Paw Østergaard Jensen (Soc.) var ikke begejstret for, at de 300.000 kr. skal tages fra udviklingen af Albertslund Midtby.

Leif Pedersen svarede: "Det eneste sted, der er sat penge af til byudvikling lige nu, det er i Albertslund Midtby. Men da udviklingen af fængselsgrunden jo ikke kan gå i gang lige nu, fordi staten bruger bygningerne, er det et oplagt sted at hente penge til byudvikling af Hjørnegårdsgrunden", sagde han.

Herefter blev sagen godkendt af kommunalbestyrelsen, idet Enhedslisten ikke kunne godkende.

Fakta

Eco-Village er et privat anpartsselskab, der har samarbejdsaftaler med arkitektfirmaet Vandkunsten og Merkur Bank. Eco-Village har fået udarbejdet et skitseforslag af Vandkunsten, der viser at der kan opføres omkring 28 boliger på Randager og omkring 40 boliger på Hjørnegårdsgrunden. Målgruppen er primært børnefamilier, med forskellige boligstørrelser, der også vil gøre bebyggelserne attraktive for seniorer og enlige med og uden børn. Bebyggelserne opføres som private boliger med fokus på miljøvenlige løsninger og mulighed for fællesskab.