Vi føler os trynede

Frustration blandt forældre til børn i Jægerhytten. "Beslutninger bliver taget hen over hovedet på os" siger formanden for forældrerådet

"Det er en dårlig løsning, de er på vej ud i. Nu har de raslet med sablen i årevis, og så kommer der sådan en halvtilfældig løsning"

Det siger Pernille Bjerring, formand for forældrerådet ved institutionen Jægerhytten på Damgårdsvej. Hun taler dels om sammenlægningen, dels om alle de planer, der har været for stedet i en del år.

"I 2009 lavede man en midlertidig vuggestue med seks specialpladser til hørehæmmede børn. Men så kunne man ikke finde ud af normeringen, fordi der ikke var børn nok til specialpladserne mere. Der er nu fire børn med behov for specialpladser" siger Pernille Bjerring.

Hun taler også om den seneste beslutning i børne- og undervisningsudvalget, hvor man vil afvikle det specialtilbud, der var i Jægerhytten.

Årsagen er, at man mener, at behovet er dalende, fordi flere børn med hørehandicap opereres. Der er derfor sket et fald i antallet af børn med behov for plads i Jægerhyttens specialgruppe.

Specialgruppen benyttes ikke længere af andre kommuner, som tilfældet før var.

Nu tænkes pladserne udfaset efterhånden som børnene stopper. I stedet vil man opnormere i Søndergården.

"Det er rystende, hvad kommunalbestyrelsen yder sine institutioner for at spare penge. Først flere runder med forslag, og nu dette, hvor man vil lave et nyt regnestykke. Men børnene skal jo over i en anden børnehave, som så får de samme penge. Så pyt med, at personalet i Jægerhytten har 30 års erfaring med specialbørn".

"Mange børn er sendt til Jægerhytten fra andre institutioner, fordi man vidste, at, personalet der havde så stor erfaring. Nu siger kommunalbestyrelsen til personalet: Det, I laver, er ikke godtnok"

"Beslutningen er er truffet uden nogen for forklaring. Det er ikke i orden."

"Den er truffet hen over hovedet på os, og uden at de har vist interesse for, hvordan det er at være i Jægerhytten. Vi føler os trynede" siger formanden.

Jens Mikkelsen (A), formand for børne- og undervisningsudvalget, kan ikke nikke genkendende til, at beslutningen skulle være truffet hen over hovedet på forældre og pædagoger.

"Sagen har været ude i høring", siger han.

"Der er kommet høringsvar fra forældrebestyrelsen i Søndergård, personalet i Børnehuset Jægerhytten og handicaprådet".

Om baggrunden siger han:

"Man begyndte at kunne operere de børn med succes. Så tilbudet er langsomt skredet. Men vi lukker det jo ikke helt. De fire børn får lov at blive".

"Men man skal jo ikke have et tilbud bare for at have det. Det bliver vi næppe populære på i disse sparetider. Men jeg forstår godt, at de synes, at det er ærgerligt og vil opfordre dem til at skrive til os inden på tirsdag, hvor der er økonomiudvalgsmøde. Det kommer på kommunalbestyrelsmødet 7. juni".

Om personalet siger Jens Mikkelsen:

"Jeg er enig i, at det er ærgerligt, når nu personalet besidder gode kompetencer. Vi vil gerne bruge deres viden på det "normale" område".

Han understreger, at sagen ikke får personalemæssige konsekvenser.

st