Vestegnen HF og VUC er med i nyt, grønt samarbejde

Uddannelses-institutionen indgår i nyt partnerskab

Et nyt offentlig-privat partnerskab har sat sig som mål, at elever og kursister på ungdomsuddannelserne får kompetencer til at hjælpe virksomheder, med den grønne omstilling, og selv tage aktivt del i løsningerne. Vestegnen HF og VUC er med.

Baggrunden er, at i 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet en ny pulje på 30 millioner kroner der skal understøtte, at ungdomsuddannelserne er på forkant med den grønne dagsorden. Puljen skal styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri, og sikre inddragelse af elever og kursister i relevante projekter med fokus på grønt iværksætteri, samt give dem viden om den grønne, bæredygtige udvikling.

Kort før jul bevilligede ministeriet knap 1,4 millioner kroner til projektet “Kortet til grøn omstilling på Vestegnen”, der er et samarbejde med Vestegnen HF & VUC og tre private aktører: DISIE, CompetencySpace og Omvendt.

Samarbejdet betyder, at i skoleåret 2022-23 vil op mod 500 HF elever og kursister gennemføre tværfaglige, casebaserede projektforløb i samarbejde med seks grønne iværksættervirksomheder. Det er hensigten, at de unge på den måde skal opnå øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan medvirke til den grønne omstilling.

“Grøn omstilling og iværksætteri er to hjertesager for os på Vestegnen HF & VUC. Derfor er dette projekt et perfekt match med os og projektpartnerne”, siger projektejer og vicedirektør May Brandt.

“Vores elever og kursister skal i samarbejde med iværksætter-virksomhederne identificere områder hvor virksomhederne ønsker løsninger, og derigennem opnå et øget kendskab til og erfaring med grønne iværksætterkompetencer. Kursisterne bidrager til disse virksomheder med eksempelvis forretningsudvikling, markedsføring, kreativitet, innovation, konkret handling, drift m.v. med afsæt i elevernes fagsammensætning og tværfaglige projekter.”

Anne Katrine Heje Larsen , der er stifter og direktør, siger:

“Vi glæder os til at fremvise nogle af de mange nødvendige løsninger fra vores iværksættermedlemmer når elever og kursister skal lære om iværksætterkompetencer.

Samtidig glæder vi os til at bidrage med en mere konkret forståelse af hvilke kompetencer, der er nødvendige for at skabe en grøn iværksættervirksomhed, og få bragt både vores egen og vores grønne rollemodellers viden i spil. Der er ingen tvivl om at den nye generation er afgørende for at vi kommer i mål med de ambitiøse mål vi har sat for den grønne omstilling, og her er udbredelsen af grønt iværksætteri et afgørende element.”

Partnerne vil løbende kommunikere indsigter og erfaringer fra projektet.

fdue