Vallensbæk: Lad os samarbejde om at få en rundkørsel

”Det er kun et spørgsmål om tid, inden det går galt i krydset Løkkekrogen-Albertslundvej”, siger Kenneth Kristensen Berth.

Vallensbæk: Lad os samarbejde om at få en rundkørsel

Det er vanskeligt at finde rundt krydset, mener Kenneth Kristensen Berth. Foto: Jørgen Brieghel

”Det er kun et spørgsmål om tid, inden det går galt. Der er simpelthen for mange ting at holde øje med i så trafikeret et kryds til ikke at have nogen form for regulering. Derfor håber jeg meget, at de to kommuner kan nå i mål med en fælles aftale om en form for regulering i krydset, inden det går helt galt”, siger Kenneth Kristensen Berth , kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Vallensbæk,.

Han har stillet forslag om, at Vallensbæk tager kontakt til Albertslund, så de to kommuner kan samarbejde om en form for regulering af krydset Løkkekrogen/Vridsløsevej og Albertslundvej. Forslaget blev enstemmigt tiltrådt på kommunalbestyrelsesmødet forleden i Vallensbæk.

Presset af trafik

I indstillingen til sagen lyder det fra Dansk Folkeparti Vallensbæk: ”Krydset mellem Albertslundvej, Løkkekrogen og Vridsløsevej bliver presset af stadig mere trafik. Oversigtsforholdene under udkørsel fra Løkkekrogen er kritisable på grund af træer, støjværn og blomsterkummer. Samtidig er der tydelig forvirring mellem udkørende fra Vridsløsevej og udkørende fra Løkkekrogen, om hvem der har fortrinsret til at køre frem i krydset, og hvordan man placerer sig i krydset.

Det tager lang tid at komme ud fra Løkkekrogen blandt andet fordi hastigheden på Albertslundvej er nedsat. Som følge heraf opstår der igen og igen farlige situationer. Blandt andet fordi utålmodige bilister vælger at ”opfinde” en ekstra svingbane, når der svinges til venstre fra Løkkekrogen ned ad Albertslundvej, så der altså pludselig holder to biler ved siden af hinanden i midterrabatten for at komme over vejen. I visse tilfælde kører bilisten til højre først og overhaler dermed den anden bilist inden om, hvilket skaber risiko for kollision”.

Forældre har henvendt sig

Kenneth Kristensen Berth siger, at en del forældre, børn og ansatte med relation til daginstitutionerne i Løkkekrogen samt borgere bosat i Løkkekrogen, har rettet henvendelse til ham om det omtalte kryds.

“Jeg kommer der også selv og oplever krydset som ubehageligt at skulle igennem”, siger Kenneth Kristensen Berth.“ Trafikken i området er simpelthen af en sådan karakter, at der er brug for en eller anden form for regulering. Helst så jeg en rundkørsel, men det kan også være en genetablering af det lyskryds, som blev nedlagt for efterhånden mange år siden – på et tidspunkt hvor trafikken givetvis ikke var så heftig som i dag”.

Deles mellem de to kommuner

Vejstrækningen er delt mellem de to kommuner. Albertslundsvej er en del af Albertslund Kommune nordfra og indtil cirka 70 meter syd for krydset. Vridsløsevej er en del af Albertslund Kommune, mens Løkkekrogen og de første par meter af kørebanen ud for Løkkekrogen er en del af Vallensbæk Kommune.

Derfor vil Vallensbæk Kommune nu rette henvendelse til Albertslund Kommune og drøfte muligheden for at etablere en samfinansieret rundkørsel i krydset.