Udfordringer for Albertslund Centrum når fremtidens butikker banker på

En ny butik på fængselsgrunden og et bydelscenter på det kommende COOP-areal vil presse butikkerne i Albertslund Centrum. Derfor skal centret udvikles og styrkes

Det vil få konsekvenser for dagligvarehandelen i Albertslund Centrum, når der ad åre kommer et bydelscenter i den kommende COOP-grund øst for Vallensbæk Torvevej, og når der gives mulighed for at åbne en dagligvarebutik på fængselsgrunden.

Derfor skal Albertslund Kommune indgå et samarbejde med ejerne af Albertslund Centrum om en udvikling af centret – så det kan styrkes og rustes til fremtidens butiksliv.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde før ferien.

Her har man også sagt ja til, at der kan placeres en dagligvarebutik på fængselsgrunden op til 1000 m2. Og ja til, at der etableres et nyt bydelscenter ved COOP.

COOP vil bygge

COOP ønsker et bydelscenter med en SuperBrugsen som Coops flagskib inden for butikskoncepter. Der ønskes et samlet butiksareal på 5.825 m2 med følgende fordeling:

Dagligvareforretning – SuperBrugsen 2.025 m2

Udvalgsvareforretninger – Bank, posthus, tøjbutik, cykelforretning og en FDB Møbelforretning 3.500 m2

Tankstation – 300 m2.

COOP har ikke oplyst størrelserne på de enkelte udvalgsvareforretninger.

Albertslund Kommune vurderer, at udviklingen af COOPs bydel og fastholdelse af arbejdspladser er så vigtige, at der skal gives mulighed for at placere et nyt bydelscenter ved COOP.

Vendt til fremgang

Cowi har lavet en analyse af detailvarehandelen i Albertslund. En analyse, der skal indgå i den kommende kommuneplan.

Analysen beskriver detailhandlens udvikling og hvilke konsekvenser eventuel ny detailhandel ved COOP og på fængselsgrunden vil have for Albertslund Centrum.

Cowis analyse viser, at detailhandlen i Albertslund overordnet har udviklet sig positivt siden 2016, og tilbagegangen i perioden frem til 2016 er vendt til fremgang. Antallet af butikker er stort set uændret og arealet er reduceret lidt, men omsætningen er steget, og handelsbalancen er forbedret.

Analysen beskriver forventet udvikling frem mod 2031 for Albertslund Centrum ved at placere detailhandel på fængselsgrunden og COOP.

Begrænset størrelse

Etablering af ny detailhandel ved COOP vil sikre en lokal butiksforsyning ved de nye boliger og bidrage til, at mere handel holdes hjemme i Albertslund Kommune.

Samtidig vil udbygningen dog få væsentlige effekter for Albertslund Centrum, og mulighederne for omdannelse heraf.

Samlet vil ny detailhandel betyde en omsætningsnedgang på 15% for dagligvarebutikkerne og 7-10 for udvalgsvarebutikkerne i Albertslund Centrum.

Analysen viser, at hvis der placeres en dagligvareforretning på fængselsgrunden vil det betyde en omsætningsnedgang på 8-10% i Albertslund Centrum og effekterne vil dermed være mærkbare for Albertslund Centrum.

Albertslund Kommune anbefaler derfor, at der kun gives mulighed for dagligvarehandel i begrænset omfang.

En attraktiv bymidte, der fungerer godt som byens samlingssted, er vigtig for hvor attraktiv Albertslund vurderes som helhed og for evnen til at tiltrække nye borgere. Det er vigtigt for hele kommunens udvikling at sikre, at Albertslund Centrum ikke svækkes.

Albertslund Kommune anbefaler derfor til politikerne, at der indgås samarbejde med Albertslund Centrum om udvikling af centeret som hele kommunens samlingspunkt.

Kunne ikke stemme for

På kommunalbestyrelsesmødet kunne Enhedslisten ikke stemme for sagen. Det handlede i høj grad om størrelsen af butikken på fængselsgrunden.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) begrundede:

"Det er vanvittigt, at man skal have så store butikker så tæt på centrets eksisterende butikker. De fyldes op med så mange varer, som ikke omsættes, og det madspild kan vi ikke støtte. Desuden bør vi afvente at se, hvad der overhovedet bygges på arealet, inden vi tager stilling til kæmpestore butikker".

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde, at sagen ikke handler om omfanget af varer, men giver mulighed for, at der overhovedet kan etableres butikker på fængselsgrunden.

"Vi skal passe på, vi ikke kun giver mulighed for at etablere en lille butik – for så vil ingen bruge den", mente han.

Allan Høyer (DF) sagde, at Dansk Folkeparti kunne tilslutte sig sagen.

"Helt personligt synes jeg, det kunne være fint, om der kunne bygges et helt nyt indkøbscenter på fængselsgrunden", sagde han.

Sagen blev tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne godkende indstillingen.