Udfaser naturgas: Albertslund bliver ren fjernvarmeby i 2024

Herstedøster Villaby står til at droppe naturgassen og blive konverteret til fjernvarme i efteråret

Forsyningen etablerer ny fjernvarme - her er man i gang i Porsager. Foto: Albertslund Forsyning

Forsyningen etablerer ny fjernvarme - her er man i gang i Porsager. Foto: Albertslund Forsyning

Stigende priser og en voksende bekymring for forsyningssikkerheden får i disse tider mange naturgaskunder til at spørge Albertslund Forsyning om udsigten til at kunne koble sig på det lokale fjernvarmenet.

Og fjernvarme er på vej i de dele af kommunen, som stadig har naturgas.

Albertslund Forsyning har travlt med at udbygge fjernvarmenettet og tage imod nye kunder i Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby.

”Albertslund Forsynings ambition og strategi for at opnå 100 % lavtemperatur og CO2-neutral fjernvarme inden 2026 er med til at sætte skub i den grønne omstilling og være rollemodel for omstilling fra 2. og 3. til 4. generations fjernvarme”, fortæller driftsleder Steen Westring. ”Albertslund er på nuværende tidspunkt 95 % fjernvarmeby med ambition om at være tæt på 100 % fjernvarmeforsynet i 2024”.

Wicotec graver fjernvarmerør ned. Foto: Albertslund Forsyning

Går i gang til august

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2022 Projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet til Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby. Udvidelsen af forsyningsområdet kræver, at der er en tilslutning på 50 % inden anlægsarbejdet kan igangsættes, oplyser man hos Albertslund Forsyning. I Villabyen er tilslutningen allerede på 85 %.

Albertslund Forsyning har derfor indgået kontrakt med teknikentreprenøren Wicotec Kirkebjerg A/S, som starter på anlægsarbejdet i Villabyen, og det sker efter planen i midten af august 2022.

”Vi arbejder så hurtigt vi kan, men vi og vores entreprenører er, ligesom så mange andre, udfordret på mangel på arbejdskraft og længere leveringstid på materialer. Og vi kan heller ikke grave i for mange veje ad gangen. Udvidelsen af forsyningsområdet i Villabyen forventes dog at være afsluttet ved udgangen af 2023”, siger Steen Westring.

I Herstedøster Landsby er der endnu ikke opnået en tilslutning på 50 %,

”Men det forventes også her, at der vil komme en stor tilslutning”, siger Steen Westring.

Reducerer CO2-udledning

Hele gaskonverteringen sker i forlængelse af Folketingets Energiaftale.

”Fjernvarmen er fleksibel og omstillingsparat, hvor varmen produceres både på affaldsforbrænding, biomasse, overskudsvarme, solvarme m.m. Det er med til at styrke forsyningssikkerheden, da man ikke er afhængig af ét brændsel”, pointerer Steen Westring.

Han fortæller, at Albertslund i 2021 blev forsynet med fjernvarme, som blev produceret på 85 % CO2-neutrale brændsler.

”Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil husstanden reducere sin CO2-udledning med over 80 % – det sparer miljøet for 3-4 tons CO2”, siger Steen Westring.