Træfældninger gav kø i morgentrafikken

Politiet dirigerede morgentrafikken på Roskildevej ud for Coop, da der skulle fældes træer ind til Læhegnet

Træfældninger gav lang kø i morgentrafikken

Politiet dirigerede trafikken, mens de høje træer blev fældet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

I forvejen er der indsnævringer til en enkelt vejbane på Roskildevej ud for Coop, og det er med til at forsinke trafikken. Men mandag morgen var ekstra pres på. Da gik man nemlig i gang med at fælde de store træer på stykket ind mod Læhegnet.

Politiet var på pletten og dirigerede trafikken, men der opstod hurtigt kø lang tilbage fra Taastrup-siden.

Hvad sker der?

Arbejdet er startet omkring 1. marts, hvor der i første omgang fældes træer, både inde på selve Coop-grunden og i beplantningsbæltet ud mod Roskildevej.

Det fortæller Albertslund Kommune på sin hjemmeside.

De træer, der fældes, er blevet vurderet til ikke at være bevaringsværdige. Fældningen på grunden sker for at kunne etablere byggeplads. I beplantningen ud til Roskildevej kommer en åbning ved den nord/sydgående del af Læhegnet, hvor udkørsel til Roskildevej i fremtiden skal ske. Der anlægges nye kryds både på Læhegnet og Roskildevej, og et nyt kort stykke vej imellem de to kryds etableres.

Til information vil der være mange grønne byrum på Coop-grunden, når byggeriet står færdigt, oplyser Albertslund kommune. Der vil senere blive plantet mange nye, forskellige slags træer og buske for at skabe variation i de grønne, rekreative byrum i området. Der arbejdes også med at skabe levesteder for insekter og fugle.

Der ligger flere forsyningsledninger på både Coop-grunden og i Læhegnet, som skal flyttes af hensyn til det kommende byggeri. Samtidig skal området byggemodnes, og derfor vil der være en del ledningsarbejde og opgravning i en periode.