Tilfredsheden skal måles i skoler

Alternativ brugerundersøgelse på skoleområdet sættes igang i nær fremtid

Børne- og undervisningsforvaltningen vil lave en statusanalyse på skoleområdet.

Formålet er at undersøge tilfredsheden. Undersøgelsen omfatter både forældre og ældre elever. Forvaltningen mener derfor, at den kan sidestilles med en brugertilfredshedsundersøgelse. De foreslår derfor, at statusanalysen 2009 erstatter en traditionel brugertilfredshedsundersøgelse.

Dette tog byrådet til efterretning ved mødet i september.

Jens Mikkelsen (A) mente dog, at det var en ulempe, at de yngste årgange ikke er med. Men han opfordrede kraftigt forældre og unge om at benytte denne lejlighed til at give deres mening til kende.

Annette Pedersen (F) sagde, at det kun var halvdelen af eleverne, der på denne måde blev hørt.

– Næste gang vi laver en undersøgelse, må vi have hele spektret med, sagde hun.

st